Prijsvraag 25 jarig bestaan AquaMinerals

Wie heeft het beste idee voor het terugwinnen, bewerken en inzetten van stoffen uit waterbehandeling?

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van AquaMinerals

Voor wie:                           Studenten
Wanneer:                          Indiening voor 15 mei 2020
Prijs:                                   € 5.000 voor het verder uitwerken van het idee + inhoudelijke ondersteuning van AquaMinerals.

Over AquaMinerals
AquaMinerals is het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven en waterschappen dat reststoffen afkomstig uit de (afval-)waterbehandeling een tweede leven geeft. Denk aan afzet en opwaardering van afvalstoffen en slib tot grondstof.

Drinkwaterbedrijven produceren reststoffen zoals:

 • Waterijzer, ijzerpellets en ijzerzand;
 • Kalkkorrels;
 • Kalkslib;
 • Zandvrije calcietkorrels (Dutch Calcite);
 • Poederkoolslib;
 • Aluminiumslib;
 • Humuszuren /fulvinezuren.

Waterschappen produceren teruggewonnen grondstoffen zoals:

 • Nutriënten: struviet (magnesium-ammonium-fosfaat) en stikstof (bijvoorbeeld ureum);
 • Cellulose: celluloserijk ruw zeefgoed of gedroogd en opgewerkt (Recell®) uit fijnzeven;
 • Kaumera ®: uit slibkorrel opgewerkt biopolymeer met veelzijdige eigenschappen;
 • Phario PHBV ®: bio-based en afbreekbare polymeer polyhydroxyalkanoaat;
 • Biomassa: maaisels zoals bermgras;
 • Technische vetzuren uit zuiveringsslib;
 • Door membraanfiltratie afgescheiden herbruikbaar water/effluent;
 • Zuiveringsslib en bagger;
 • Roostergoed uit RWZI’s.

Voor een beschrijving van de huidige ketens verwijzen we graag naar ons inspiratieboekje.

Uitdagingen in de sectoren liggen op het vlak van:

 • Het terugdringen van de kosten van winning en opwerking van rest- danwel afvalstoffen;
 • Het toepassen van de stoffen in markten als vervanging van niet-biobased of niet-circulaire primaire grondstoffen en daarmee een positief effect hebbend op de CO2-footprint en circulaire ambities van de sector;
 • De opschaalbaarheid van business (technisch, logistiek, voldoende aanbod én afzet, etc) en de daarmee samenhangende investeringen in demonstratiefabrieken.

De prijsvraag
We dagen jullie uit om met ideeën te komen die uiteindelijk leiden tot het hoogwaardig, duurzaam en circulair inzetten van stoffen afkomstig uit de waterbehandeling. Het mag om één specifieke stof e/o toepassing gaan, maar bijvoorbeeld ook om een combinatie van stoffen of een business concept.

Bij het inbrengen van je idee heb je in ieder geval aandacht voor:

 • De technische aspecten van het idee;
 • Financiële impact;
 • Gevolgen voor duurzaamheid en circulariteit.

De ideeën kunnen vorm vrij worden ingediend: geschreven tekst, in presentatievorm of bijvoorbeeld beeldmateriaal.

De procedure
De ideeën kunnen worden ingebracht tot 15 mei 2020.

Een deskundig team zal de inzendingen beoordelen, met als belangrijkste criteria (1) haalbaarheid en (2) financiële- en (3) duurzaamheidsimpact. De beste inzendingen zullen worden uitgenodigd voor een pitch op de jubileumdag van AquaMinerals op 2 juli 2020. De aanwezigen, naar verwachting 100 tot 200 man, zullen vervolgens de winnaar kiezen die een geldbedrag van € 5.000 voor het verder uitwerken van het idee wint + ondersteuning van AquaMinerals.

Contact

Petra de Rooij
AquaMinerals
derooij@aquaminerals.com
www.aquaminerals.com

Menu