Inzetten roostergoed voor blauwe daken

AquaMinerals, BlueRoof en een vijftal Waterschappen werken samen om een unieke circulaire oplossing te bieden voor het roostergoed van de waterschappen.

Roostergoed is een verzamelnaam voor het materiaal dat bij de afvalwaterzuiveringen als eerste uit de binnenkomende stroom (het influent) wordt gefilterd. Dit materiaal wordt nu naar de afvalverbranding getransporteerd en verbrand. Echter dit roostergoed bevat veel (her)bruikbare stoffen die hierdoor verloren gaan. De noodzaak van het circulair gebruik van reststoffen krijgt in toenemende mate aandacht. AquaMinerals werkt samen met BlueRoof en een vijftal waterschappen* aan een pilot om de haalbaarheid van de ontwikkeling van een substraat voor groene daken uit deze reststroom aan te tonen.

Een substraat kent een aantal functies in het ondersteunen van de plant en diens groei. Het biedt een basis waarin de plant zich kan wortelen en zich dus verweert tegen de weersomstandigheden. Daarnaast is het ook de laag die de plant voorziet van water en benodigde nutriënten. Tevens wordt dit ook nog eens toegepast in groene daken die bijdragen aan de waterberging benodigd voor klimaatadaptatie. Een groen dak zorgt in de winter voor extra isolatie, terwijl het in de zomer juist voor afkoeling zorgt. Vooral in steden is deze vorm van afkoeling in de warme zomers een welkome en duurzame (deel-)oplossing. Zo wordt een unieke en circulaire oplossing geboden voor het roostergoed van de waterschappen. Immers, waterbergende, groene daken ondersteunen de ambitie van waterschappen om samen met bedrijven en inwoners aan waterberging te doen en daarmee wateroverlast en verdroging tegen te gaan.

Momenteel bevindt de pilot zich in de uitvoering van de eerste fase. Hierbij worden alle resultaten die op kleine schaal zijn bereikt, op grotere schaal geverifieerd. Dit gebeurt middels zo veel mogelijk testmodules, waarmee diverse eigenschappen van het materiaal, zoals het waterbergende vermogen, de afvloeivertraging, maar ook de uitloging of het verloop van meststoffen worden gemeten. Vooralsnog zien de resultaten erg goed uit!

De samenwerking met BlueRoof is mede onderdeel van de recente samenwerking tussen AquaMinerals en de Energie- en Grondstoffenfabriek. Dit is de netwerkorganisatie van alle waterschappen waarin de transitie van afvalwaterzuivering naar de terugwinning van grondstoffen wordt gestimuleerd.

*Waterschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Aa en Maas en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard