AquaMinerals ondersteunt EFGF bij product- en marktontwikkeling

Vanaf 1 juli ondersteunt AquaMinerals de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF), de netwerkorganisatie van de waterschappen, bij de product- en marktontwikkeling van teruggewonnen (grond-)stoffen uit de afvalwaterbehandeling. Voor de EFGF betekent deze samenwerking dat zij brede expertise in huis halen en de continuïteit hiermee borgen. Voor AquaMinerals betekent deze samenwerking extra capaciteit om te versnellen op een aantal trajecten waar ze reeds bij betrokken is, maar ook om nieuwe valorisatieroutes verder te verkennen en waar mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast ziet AquaMinerals synergie met de activiteiten en routes die ze uitvoert voor de drinkwaterbedrijven.

De werkzaamheden zullen deels worden uitgevoerd door de huidige werknemers van AquaMinerals; daarbij ondersteund met externe specialisten. Daarnaast zal AquaMinerals een business developer werven. Klik hier voor de vacature.

 Het gezamenlijke nieuwsbericht kunt u via deze link lezen.