Header Home

Humuszuren

Humuszuren, ook wel humusstoffen genoemd, bestaan uit humus- en fulvinezuren, en komen vrij bij het ontkleuren van drinkwater. Dit zijn natuurlijke stoffen, afbraakproducten van organische stof onder zuurstofarme condities. Humuszuren worden gewonnen door middel van zogenaamde ionenwisselaars. Deze ionenwisselaars worden periodiek gespoeld (geregenereerd) met zout water. Het restproduct bestaat grotendeels uit water, zout, en humuszuren.

Door een unieke technologie worden water, zout en humusstoffen van elkaar gescheiden en voor 100% hergebruikt. Hierdoor worden zuivere humusstoffen verkregen (vloeistof) en – afhankelijk van de concentratie – geel tot bruin van kleur. Op dit moment wordt het op één locatie bij waterbedrijf Vitens in Nederland geproduceerd. Naar verwachting zullen binnenkort meer drinkwaterbedrijven, op andere locaties in Nederland en Vlaanderen, humuszuren gaan produceren.

Humuszuren maken landbouwgrond vruchtbaar: ze geven structuur aan de bodem waardoor die meer water en voedingsstoffen vasthoudt, verbeteren wortelgroei van gewassen, dienen als voeding voor micro-organismen en verbeteren de opname van mineralen. De duurzame toepassing van humusstoffen zorgt voor een hogere gewasopbrengst en tegelijkertijd reduceert het de behoefte aan kunstmest- en fosfaatgebruik.

Het zijn niet alleen gewassen die baat hebben bij de humusstoffen, uit de literatuur blijkt dat deze stoffen ook positieve effectieven kunnen hebben op dieren en varkens in het bijzonder (zie bijvoorbeeld 1, 2). We zijn nog aan het onderzoeken of dit ook voor de teruggewonnen stoffen uit de drinkwaterbehandeling geldt. Hiervoor hebben we al wel deze stoffen op laten nemen op de FSP-lijst van GMP+ International als erkende stof. Dat betekent concreet dat we –mocht dit positieve effect onomstotelijk zijn aangetoond- het product GMP+ kunnen laten certificeren.

Onderzoeksrapporten zijn op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.