Disclaimer

AquaMinerals betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze website, om de juistheid van de informatie op haar website te waarborgen. De website is echter uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik. AquaMinerals aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en toepasselijkheid ervan. Het gebruik ervan is voor uw eigen risico.

De website van AquaMinerals kan hyperlinks bevatten naar niet door AquaMinerals gecontroleerde websites van derden. AquaMinerals is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, toepasbaarheid en beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door AquaMinerals niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

AquaMinerals is niet aansprakelijk ten aanzien van enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de werking van de AquaMinerals-website of het gebruik van informatie op de AquaMinerals-website.

Op de website van AquaMinerals en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien de Engelse versie van deze tekst tot andere interpretaties leidt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.