Header Home

Duurzame partners

Ardagh Glass Dongen

Ardagh Glass Dongen is onderdeel van de Ardagh Group, één van ’s werelds grootste (metaal- en glas-) verpakkingsmateriaalproducenten. De enorme groei van het bedrijf over de afgelopen jaren is gedreven door expertise, obsessie voor kwaliteit en inzet voor continue verbetering. Ardagh Glass Dongen maakt in Dongen verpakkingsglas voor verschillende afnemers.

AquaMinerals® levert Ardagh ijzerarme kalk(korrels), een essentieel ingrediënt bij het maken van glas. Ardagh Glass geeft hiermee invulling aan haar duurzaamheidsambities en zet deze grondstof nu grootschalig in bij de productie van witglas.

Tezamen met andere partners is voor deze toepassing in 2015 de KWR/IWA Resource Recovery Award ontvangen.

Desso

Desso is leverancier van hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed tapijt. De innovatiestrategie van Desso concentreert zich op drie pijlers: Creativiteit, Functionaliteit en Cradle to Cradle®.

Door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Hamburgse EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) is Desso de eerste tapijtfabrikant binnen de EMEA-regio die volgens het Cradle to Cradle®-principe werkt. Het markeert het radicale besluit van Desso om bij het produceren van haar tapijten en kunstgras verder te gaan dan ‘gewone’ duurzaamheid. Volgens het Cradle to Cradle®-principe worden producten gemaakt van positief gedefinieerde bestanddelen die biologisch of technisch afbreekbaar zijn, zodat ze in zowel de biologische als de technische cyclus kunnen worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

AquaMinerals® levert gedroogde en op maat gemalen zandvrije kalkkorrels aan Desso welke worden gebruikt als vulstof in de backing van de tapijttegel. Tezamen met andere partners is hiervoor in 2015 de KWR/IWA Resource Recovery Award ontvangen.

Energie- en grondstoffenfabriek

De energie- en grondstoffenfabriek (EFGF) is een door de waterschappen opgerichte netwerkorganisatie. De waterschappen zien het afvalwater niet langer alleen als een te zuiveren medium, maar ook als bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Inmiddels zijn er RWZI’s omgebouwd tot energiefabrieken en wordt er op verschillende plaatsen vermarktbaar struviet gewonnen uit afvalwater. De EFGF heeft nog genoeg ambities: er wordt gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om andere waardevolle grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater, zoals cellulose, alginaat en humus-/fulvinezuren.

De overeenkomsten tussen de EFGF en AquaMinerals® zijn evident, de organisaties trekken dan ook samen op waar mogelijk. Hierbij kan worden gedacht aan onderzoek, juridische-/beleidsmatige uitdagingen en communicatie. AquaMinerals® brengt reeds (RWZI-) struviet naar de markt en werkt hierbij intensief samen met de EFGF.

KWR Watercycle Research Institute

KWR Watercycle Research Institute helpt de samenleving om de watercyclus optimaal in te richten en te beheren door:

  • kennis te creëren via hoogwaardige research
  • bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij
  • maatschappelijke innovatie te bevorderen met de beste beschikbare kennis

KWR speelt voor AquaMinerals® een belangrijke rol in uiteenlopende innovatie- en onderzoeksprojecten. Recente en succesvolle projecten zijn bijvoorbeeld de transitie naar zandvrije kalkkorrels en het maken van hoogwaardige ijzerpellets uit ijzerslib.

KWR en AquaMinerals® zijn gehuisvest in hetzelfde pand en hebben dezelfde aandeelhouders.

Van Lijssel Transport

Van Lijssel Transport is een transportonderneming uit ’s-Hertogenbosch en een full-service partner in de GWW en B&U sector.

Van Lijssel Transport heeft in 2012 AquaMinerals® benaderd met het idee om aan boord van een vrachtwagen de kalkkorrels te drogen met behulp van de hete uitlaatgassen uit de motor. Na een uitgebreide fase van labonderzoek, pilotonderzoek en optimalisatie van de droogwagen, werden in 2013 de eerste keer kalkkorrels gedroogd aan boord van de vrachtwagen. Een uitermate milieuvriendelijke, flexibele en kosteneffectieve manier van het op klantspecificatie maken van de kalkkorrels!

De Bruyn Transport

De Groene Vloot. Zo wordt het groene wagenpark van de Bruyn – bestaande uit ruim negentig duurzame wagens –  ook wel genoemd. Al ruim zestig jaar is de Bruyn toonaangevend in totaaloplossingen voor transport en logistiek voor de grond-, weg- en waterbouw.

In het tweede kwartaal van 2021 heeft AquaMinerals een contract getekend met transportbedrijf G. de Bruyn voor het transport van steekvast waterijzer, waarbij de transporteur 100% op Renewable Diesel gaat rijden. Dit is een zuivere, duurzame brandstof die een vergelijkbare chemische samenstelling en net zulke hoge prestaties heeft als gewone diesel, maar is fossielvrij. Hierdoor wordt de ‘fossiele’ CO2-uitstoot op dit transport van AquaMinerals fors verlaagd. Dit komt neer op ruim 600.000 kg uitgespaard CO2-eq per jaar en een reductie van 19% op het totale transport. Dat beide bedrijven hoog inzetten op duurzaamheid en gezondheid is een belangrijke reden voor de samenwerking.

BureauLeiding

BureauLeiding is op de eerste plaats een kenniscentrum, om werken met kunststof leidingen voor iedereen zo prettig en overzichtelijk mogelijk te maken. Daarnaast is BureauLeiding een overkoepelende brancheorganisatie voor vijf vooraanstaande Nederlandse fabrikanten van kunststof leidingsystemen. Deze garanderen 100% recycleerbaarheid én met hergebruik garantie.

Sinds 1974 is het voornaamste doel van BureauLeiding via het uitdragen van kennis en ervaring te komen tot een optimale productie, verwerking, installatie, gebruik, vervanging en recycling van kunststof leidingen.

In 2014 hebben BureauLeiding en AquaMinerals (toen: Reststoffenunie) een convenant getekend om door samenwerking inzake inzameling en verwerking van kunststof leidingafval te komen tot een toenemend volume kunststof leidingafval dat door deskundige inzameling en herverwerking hoofdzakelijk weer in nieuw leidingmateriaal en voor het overige in nieuwe kunststofproducten toegepast  zal worden. Deze aanpak draagt bij aan het verlagen van de milieu-impact  van de bedrijfsvoering van de waterleidingbedrijven en de kunststof leidingproducenten die door beide convenantpartners worden vertegenwoordigd.