Header Home

Hoogwaardige en circulaire toepassingen

In het beste geval vinden we toepassingen waarin de reststoffen hoogwaardige primaire grondstoffen vervangen. Dat levert de meeste duurzaamheidswinst op. We volgen daarbij de ladder van Lansink: maar liefst 99,9% van de aangeboden reststoffen wordt nuttig toegepast, slechts 0,1% wordt gestort. Iets minder dan een vijfde wordt toegepast als bouwstof in infrastructurele werken, de rest wordt hoogwaardig(er) gerecycled.

Ladder van Lansink

Zuivere kalk

De 100% calciet kalkkorrel die wij in de afgelopen jaren samen met partners ontwikkelden, levert in gemalen vorm een zuivere kalk op die geschikt is voor tal van hoogwaardige toepassingen. In 2015 zijn succesvolle proeven gedaan met hergebruik van gemalen calcietkorrels als entmateriaal bij de ontharding. Een mijlpaal voor de sector omdat de reststof niet wordt gerecycled, maar hergebruikt voor dezelfde toepassing: weer een stapje hoger op de ladder van Lansink.

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle, letterlijk van wieg tot wieg, houdt grondstoffen binnen de kringloop. We omarmen deze filosofie en voorkomen waar mogelijk dat de reststoffen na eenmalig gebruik verloren gaan. Ongeveer 40% van de reststoffen gaat naar toepassingen waarbij het materiaal terugvloeit in de kringloop. Zo worden kalkkorrels als consumentenkalk opgenomen in de biologische kringloop, en kalkkorrels voor de glasindustrie komen terecht in de glasrecycling (technologische kringloop).

Cradle to Cradle toepassingen leveren niet altijd (direct) de meeste milieuwinst op. Zo kost het relatief veel energie om calcietkorrels te drogen en malen om er entmateriaal of hoogwaardige gemalen kalk uit te maken; in ieder geval meer dan het grootschalig industrieel produceren van gemalen kalk uit kalksteen. Waar we verwachten in de toekomst duurzaamheidswinst te behalen, nemen we dat voor dit moment voor lief.

Het Cradle to Cradle instituut EPEA (Braungart) heeft de kalkkorrels aangemerkt als recycled process input waarmee ze als grondstof gebruikt kunnen worden door bedrijven die een Cradle to Cradle certificaat nastreven voor hun product. Een mooi voorbeeld hiervan is de verwerking van drinkwaterkalk in Desso tapijt.