Header Home

Welkom bij AquaMinerals®

AquaMinerals zoekt bestemmingen voor de stofstromen die vrijkomen bij het zuiveren van water. Hiervoor ontwikkelen wij passende ketens, die vervolgens kwalitatief hoogwaardig worden bediend en/of geëxploiteerd. De organisatie is in eerste instantie opgericht voor alle Nederlandse drinkwaterbedrijven, maar inmiddels zijn we ook actief voor een Belgisch drinkwaterbedrijf en acht Nederlandse waterschappen.

Daar waar we in 1995 zijn opgericht om het ‘afvalprobleem’ op te lossen, zien we de vrijkomende reststromen al lang niet meer als afval, laat staan als probleem. Vandaag de dag hebben we voor de meeste stromen functionele toepassingen ontwikkeld. Zo zetten we grote stappen voorwaarts, zowel in financiële zin als op het gebied van duurzaamheid. Een flink aantal stoffen levert zelfs geld op.

Circulair werken is ons ultieme doel; we kunnen de stoffen steeds vaker hergebruiken in de processen van de waterketen of leveren aan andere circulaire keten. Wij doen dit niet alleen. We werken nauw samen met onze participanten in onderzoeks- en ontwikkelprojecten en sparren veelvuldig over mogelijk nieuwe, bij voorkeur circulaire, ketens. Onderzoeksinstituten delen hun kennis en denken met ons mee. Onze dienstverleners fungeren als schakel tussen vraag en aanbod.

En samen met de afnemers bekijken we hoe we het beste kunnen aansluiten bij hun wensen en hoe we daarvoor de juiste, duurzame ketens kunnen inrichten.