Innovatie

Innovatie zit in onze haarvaten. Daar waar we nu staan hebben we te danken aan het doen van onderzoek, continue verbetering van processen en het valoriseren van reststromen.

We blijven innoveren en een belangrijk deel van ons budget in onderzoek steken; zo ontstaan er bijvoorbeeld nieuwe zuiveringstechnieken welke leiden tot nieuwe reststromen, vragen afnemers om andere specificaties en zijn er wensen van participanten om bepaalde product-/marktcombinaties te ontwikkelen (bijvoorbeeld regionaal of vanuit duurzaamheidsoogpunt).

In veel gevallen initiëren we innovatieprojecten, maar doen dat in de regel gezamenlijk met onze participanten, gerenommeerde onderzoeksinstituten, ketenpartners en/of eindgebruikers. Onze participanten zijn leidend, maar in deze projecten zoeken we altijd naar partners die voor die specifieke vragen het meeste toegevoegde waarde hebben. Uiteraard gebeurt het gelukkig ook regelmatig andersom, dat wij worden benaderd voor het participeren in een innovatieproject. Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren geleid tot snelle en marktgerichte introducties van nieuwe producten en toepassingen.