Header Home

Landelijk Afvalbeheersplan

Ongeveer 30% van de reststoffen kwalificeert niet als bijproduct, dit zijn afvalstoffen. Voor afvalstoffen uit de drinkwaterproductie geldt een stortverbod, ze moeten nuttig toegepast worden. Alleen hoogarseenhoudende stromen mogen met ontheffing gestort worden. AquaMinerals® zorgt ervoor dat de afvalstoffen een goede bestemming krijgen, bijvoorbeeld als bouwstof in infrastructurele werken of als grondstof voor het maken van een bouwstof. Daarbij houden we ons aan de uitgangspunten uit het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) voor reststoffen van drinkwaterwaterbereiding (sectorplan 17).