Calcietkorrels

Bij het ontharden van drinkwater komen calcietkorrels vrij. Deze zijn rond, ongeveer een millimeter in diameter en bestaan grotendeels uit calciumcarbonaat. De kleur van de korrels varieert van locatie tot locatie, van wit tot gelig/blond en van grijs tot bruin. Deze kleur wordt in de regel veroorzaakt door (sporen) ijzer, organisch stof en mangaan. De korrels komen in heel Nederland en Vlaanderen vrij op ruim 50 productielocaties.

Bij het onthardingsproces wordt een entmateriaal gebruikt (0,2-0,6 mm groot) waarop het calciet kristalliseert tot de uiteindelijke calcietkorrel. Dit ent kan bestaan uit rivierzand, granaatzand of calciet. De kern kan dus bestaan uit één van deze drie materialen, ongeveer 3 á 4 % m/m. In het geval van een ent van calciet is er uiteraard sprake van een ‘zuivere’ calcietkorrel.

De calcietkorrels zijn REACH-geregistreerd, hebben een grondstoffenverklaring (Be) en zijn toegelaten als kalkmeststof.

AquaMinerals® beschikt over een zeer uitgebreide database met analyses van de calcietkorrels van alle herkomstlocaties. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren uiteenlopende onderzoeken gedaan naar de eigenschappen van de korrels, de bewerkingsmogelijkheden en zijn diverse toepassingen verkend. De resultaten hiervan zijn op verzoek beschikbaar.

Enkele toepassingen zijn:

  • Grondstof glasproductie
  • Feed voor pluimveesector
  • Grondstof (bio-)composieten
  • Kalkmeststof consumenten
  • Kalkmeststof land- en tuinbouw
  • Kunstgrasvelden
  • (Lig-)Boxen voor koeien
  • Neutralisatie afvalwater
  • Entmaterial drinkwaterproductie
  • Remineralisatie water

Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.

Zie ook:

Veiligheidsinformatieblad Kalkkorrels

Safety Data Sheet Lime pellets