Header Home

Missie

AquaMinerals® stelt zich tot doel het actief verlenen van diensten aan participanten om voor huidige en in de toekomst te verwachten grondstoffen uit de watercyclus economische- en duurzaamheidswaarde te creëren.

Visie

AquaMinerals® wil een toonaangevende speler zijn bij het ontwikkelen van functionele markten voor secundaire grondstoffen afkomstig uit de watercyclus. Wij bieden onze participanten openheid, inzicht in en invloed op zowel geld- als goederenstromen. Wij zijn concurrerend ten opzichte van andere aanbieders van secundaire grondstoffen.