Struviet

Het struviet wat AquaMinerals® vermarkt is afkomstig van de communale afvalwaterbehandeling. Struviet is een mineraal met samenstelling Mg(NH4)PO4.6(H2O) (magnesiumammoniumfosfaat). Het kan optreden als ongewenste neerslag in de leidingen van de installaties, hetgeen tot schade en hoge onderhoudskosten kan leiden. Dit is een belangrijke reden waarom waterschappen in toenemende mate het struviet preventief verwijderen.

Het struviet ziet eruit als grof zeezout en is reuk- en kleurloos.

AquaMinerals® vermarkt het struviet voor verschillende waterschappen. De te leveren stromen voldoen aan de REACH-verordening.

Het struviet is door het hoge gehalte aan Mg en vooral P zeer geschikt als nutriënt voor de landbouw.

Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.