Kalkslib

Kalkslib bestaat grotendeels uit de fijne fractie van het onthardingsproces, de ‘carry-over’. Het kalkslib bestaat voornamelijk uit calciumcarbonaat en heeft een d.s. van plusminus 20%. Afhankelijk van het productieproces kan er ook een aanzienlijk hoeveelheid ijzer(hydr)oxide in het slib zitten. In deze gevallen spreken we dan ook meestal over ijzerkalkslib.

Het slib is verpompbaar en heeft een witte tot rood-bruine kleur. Het materiaal komt in heel Nederland vrij. Het wordt onder andere ingezet als kalkmeststof in de landbouw.

Het kalkslib is REACH-geregistreerd en opgenomen in bijlage Aa van de Meststoffenwet.

Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.

Zie ook:

Veiligheidsinformatieblad Kalkslib

Safety Data Sheet Lime sludge