Header Home

Efficiënt en duurzaam transport

De milieufactor die we het meest direct kunnen beïnvloeden is het transport van de stoffen. Binnen onze eigen bedrijfsvoering heeft dit dan ook volop de aandacht.

Vermijden tussenopslag

We proberen zo min mogelijk gebruik te maken van tussenopslag en direct vanaf het waterbedrijf aan de afnemer te leveren. Door minder in depots op te slaan daalt het aantal gereden kilometers per ton reststof al jaren. Dit betekent een voortdurende logistieke puzzel voor onze planner. Het gaat om 6.000 vrachten per jaar! Vraaggestuurd werken stelt ook hoge eisen aan het drinkwaterbedrijf; de reststof moet van de juiste kwaliteit zijn en precies op de afgesproken dag beschikbaar.

Lokaal afzetten

Door goed te plannen en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zetten we de reststoffen zoveel mogelijk lokaal af. Dat spaart transport uit.

Wel is het zo dat stoffen voor hoogwaardige toepassingen vaak over langere afstanden worden gereden, omdat de afnemer specifieke eisen stelt aan de grondstof en het dichtstbijzijnde waterbedrijf die niet kan leveren. De milieuwinst door het vermijden van primaire grondstoffen is echter veel groter dan de impact van het transport. Het kan dus zeer de moeite waard zijn wat verder te rijden voor een toepassing die extra milieuwinst oplevert. Met steekvast waterijzer kan maar liefst 5.000 kilometer gereden worden voordat de milieuwinst tenietgedaan wordt.

Hoge beladingsgraad

We sparen ook transport uit door meer tonnen per vrachtwagen te laden en door niet met halflege wagens te rijden. De gemiddelde lading is toegenomen van 32 ton in 2013 naar 34 ton in 2015. Hiermee bereiken we de maximale lading van een truck.

Schoon wagenpark

Het grootste deel van het transport, in 2015 88 procent, vindt plaats met Euro V vrachtwagens of beter. Bij nieuwe contracten met vervoerders is deze emissienorm één van de vereisten.