Filtergrind

Het drinkwaterproces bestaat uiteraard uit diverse filterstappen, waarbij zand en grind een veelgebruikt filtermedium zijn. Op veel waterzuiveringen wordt een dergelijk zand-/grindfilter gebruikt voor het verwijderen van ijzer(hydr)oxide uit het water. Deze filters worden periodiek vervangen.

Het materiaal varieert in korrelgrootte van de fractie zand tot grind. Het zand/grind heeft vaak zijn oorspronkelijke kleur, maar op andere locaties is het rood/bruin geworden door het aanhechten van ijzer(hydr)oxide.

Het zand/grind wordt ingezet in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, bijvoorbeeld in geluidswallen of golfbanen. Het materiaal vindt inmiddels ook zijn weg in hoogwaardigere toepassingen, bijvoorbeeld in helofytenfilters, nutriëntenstuwen en bomengrond.

Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.