Filtergrind

Het drinkwaterproces bestaat uiteraard uit diverse filterstappen, waarbij zand en grind een veelgebruikt filtermedium zijn. Op veel waterzuiveringen wordt een dergelijk zand-/grindfilter gebruikt voor het verwijderen van ijzer(hydr)oxide uit het water. Deze filters worden periodiek vervangen.

Het materiaal varieert in korrelgrootte van de fractie zand tot grind. Het zand/grind heeft vaak zijn oorspronkelijke kleur, maar op andere locaties is het rood/bruin geworden door het aanhechten van ijzer(hydr)oxide.

Het zand/grind wordt ingezet in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, bijvoorbeeld in geluidswallen of golfbanen. Het materiaal vindt inmiddels ook zijn weg in hoogwaardigere toepassingen, bijvoorbeeld in helofytenfilters, nutri├źntenstuwen en bomengrond.

Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.

Menu