Header Home

REACH

Volgens de Europese REACH-verordening (nr. 1907/2006) moeten ondernemingen die chemische stoffen produceren en invoeren, de risico’s van deze stoffen beoordelen en als nodig beschermende maatregelen nemen. Elke producent moet per stof een dossier indienen bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) in Helsinki  en de betreffende stoffen registreren. Deze registratie is een vereiste om een reststof als (Bij)product op de markt te kunnen brengen.

AquaMinerals® heeft voor alle Nederlandse en enkele buitenlandse drinkwaterbedrijven de registratie voor de stoffen calciumcarbonaat en waterijzer verzorgd. Ook onderhouden we de dossiers met de bedrijfs- en veiligheidsinformatie.

ECHA-registratienummers voor de stoffen die door de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven op de markt worden gebracht:

Kalk (CaCO3) Waterijzer (Fe2O3.3H2O)
Brabantwater 01-2119486795-18-0058 01-2119457614-35-0034
De Watergroep 01-2119486795-18-0038 01-2119457614-35-0041
Drenthe 01-2119486795-18-0057 01-2119457614-35-0036
Dunea 01-2119486795-18-0041 nvt
Evides 01-2119486795-18-0066 01-2119457614-35-0047
Groningen 01-2119486795-18-0028 01-2119457614-35-0046
North Water nvt 01-2119457614-35-0074
Oasen 01-2119486795-18-0020 01-2119457614-35-0053
Pidpa 01-2119486795-18-0036 01-2119457614-35-0042
PWN 01-2119486795-18-0054 01-2119457614-35-0032
Vitens 01-2119486795-18-0043 01-2119457614-35-0060
Waternet 01-2119486795-18-0084 01-2119457614-35-0057
WML 01-2119486795-18-0085 01-2119457614-35-0056