Waterijzer 1024x216

Waterijzer

Waterijzer is een suspensie van ijzer(hydr)oxide die vrijkomt bij de ontijzering van grondwater en coagulatie van oppervlaktewater. In de regel onderscheiden we vloeibaar waterijzer (droge stofgehalte van 8-12%) en steekvast waterijzer (droge stofgehalte 30-40%).

Het waterijzer is rood-bruin van kleur en in steekvaste toestand heeft het veel weg van klei. Het bestaat grotendeels uit ijzer(hydr)oxide, met wisselende concentraties van stoffen als calciumcarbonaat, organisch stof en metalen. Deze stroom komt vrij in Nederland en Vlaanderen op bijna 100 productielocaties.

IJzer(hydr)oxide staat bekend om de eigenschap om bij voorkeur de (hydr)oxide los te laten en zwavel, arseen of fosfor te binden. Om deze reden wordt het dan ook veelvuldig toegepast in biogasreactoren en RWZI’s ter voorkoming van zwavelgassen.

Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.

Zie ook:

Veiligheidsinformatieblad Waterijzer

Safety Data Sheet Ferric (hydr)oxide