Header Home

Grond en bouwstoffen

Filtermateriaal en diverse slibben zoals poederkoolslib en coagulatieslib kunnen worden hergebruikt als grond of als ophoog- en vulmiddel in infrastructurele werken. Bijvoorbeeld in een geluidswal of onder een weg. Hiervoor gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit. Stoffen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het besluit mogen na keuring als grond, baggerspecie of bouwstof worden toegepast. Meestal gaat het om reststoffen met de status van afvalstof, de keuring verandert die status niet, maar wel gelden er op een paar punten andere (soepeler) regels dan voor afvalstoffen.

We streven ernaar zo min mogelijk reststoffen als bouwstof in werken toe te passen, omdat dit een laagwaardige toepassing is die niet geldt als recycling volgens de afvalhiërarchie. Waar mogelijk recyclen we de reststof in toepassingen waar primaire grondstoffen worden uitgespaard. Hergebruik als (schone) grond is wel een vorm van recycling.