Header Home

GMP+

Een aantal van de bijproducten uit de waterketen zijn inzetbaar (als additief) in veevoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ijzer, kalk en humus- en fulvinezuren. Hoewel de stromen vrijkomen uit een onverdacht proces als het maken van drinkwater, is het gebruikelijk de veiligheid – vooral uit oogpunt van hygiëne – als producent en handelaar aan te tonen middels het GMP+-certificaat.

GMP+ (Good Manufacturing Practice) is in het leven geroepen om de diervoederveiligheid in alle schakels in de keten te waarborgen. De nadruk ligt hierbij op de hygiëne in de productiefase. Het certificaat is internationaal erkend en geeft de houder ervan het bewijsmiddel dat de door haar geleverde ingrediënt voldoet aan de wettelijke voorschriften en soms bovenwettelijke, branchegerichte eisen.