Header Home

Voetafdruk

Door het gebruik van de reststoffen worden primaire grondstoffen uitgespaard. Dat levert aantoonbare milieu- en klimaatwinst op. Met behulp van levenscyclusanalyses (LCA) en gegevens over afzet en transport is de impact berekend van de reststoffenketen vanaf het waterproductieproces tot aan de toepassing bij de afnemer.

Milieuwinst

De winst die het vervangen van gangbare grondstoffen door reststoffen oplevert, is vele malen groter dan de impact van transport, opslag en ontwateren van de reststoffen. Per saldo zorgen we voor een verkleining van de CO2 footprint van de drinkwatersector. In 2015 werd door de inzet van de reststoffen 10,3 miljoen kg CO2 equivalent uitgespaard. Dat komt neer op circa 5% van de CO2 impact van de Nederlandse drinkwaterproductie.

De recycling van waterijzer levert hier veruit de grootste positieve bijdrage aan. Waterijzer voor de ontzwaveling in vergisters of fosfaatbinding in rioolwaterzuiveringsinstallaties vervangt stoffen met een hoge milieu-impact zoals ijzerchloride. De milieuwinst door de vervanging van primaire kalk door kalkkorrels is lager, aangezien kalk geen grote milieu-impact heeft.