Header Home

Meststoffen en co-vergisting

Reststoffen die direct of indirect als meststof worden toegepast moeten zijn toegelaten als meststof en voldoen aan de eisen uit de Meststoffenwet. Die bevat bijvoorbeeld grenswaarden voor de hoeveelheid zware metalen in meststoffen. Ook producten die worden gebruikt in een co-vergisters moeten voldoen aan de eisen uit de Meststoffenwet als de vergister het digestaat als meststof wil toepassen.

AquaMinerals® levert kalkkorrels en kalkslib als bekalkingsproduct en waterijzer als hulpstof voor co-vergisters. Het waterijzer wordt gebruikt om zwavel te binden en zo vorming van het gevaarlijke zwavelwaterstof gas (H2S) te voorkomen.

Kalkkorrels worden geleverd als kalkmeststof volgens de eisen die gelden voor minerale kalkmeststoffen. AquaMinerals® is geregistreerd als leverancier van kalkmeststoffen.

Kalkslib en waterijzer uit de bereiding van drinkwater en proceswater zijn vermeld op bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Dit is de lijst met reststoffen die als meststof of hulpstof mogen worden ingezet.

Zowel kalkslib als waterijzer met de status van bijproduct en afvalstof mag hiervoor gebruikt worden. AquaMinerals® levert alleen bijproducten, tenzij met de afnemer uitdrukkelijk iets anders wordt afgesproken (bijv. een afvalvergister).