IWA Resource Recource Recovery conferentie

Van 8 tot en met 12 september is de 2-jaarlijkse Resource Recovery conferentie gehouden, deze keer in Venetië. Het is voor de derde keer dat deze conferentie wordt georganiseerd. Met 350 deelnemers is dit de best bezochte conferentie tot nu toe. AquaMinerals was er bij en had er een actieve bijdrage.

Internationaal wint het thema van het terugwinnen en inzetten van stoffen uit de waterketen sterk aan aandacht. De Nederlandse en Vlaamse watersector heeft hier de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet en internationaal is er dan ook veel interesse in deze kennis en ervaring. Om deze reden was de Nederlandse en Vlaamse Watersector dan ook goed vertegenwoordigd, onder andere een drietal participanten van AquaMinerals gaven een presentatie of begeleiden een workshop.

AquaMinerals-directeur en IWA co-chair van het cluster Resource Recovery Olaf van der Kolk mocht bij aanvang van het congres op maandagochtend de keynote speech geven. Hij riep op tot meer en doortastender actie van de watersector en haar partners en stakeholders in de grondstoffenketen. Uit ervaring is gebleken dat niet de abstracte boodschap van tekorten aan grondstoffen of energie de sector in gang zet, maar het positieve verhaal wat gaat over kansen en concrete positieve voorbeelden. Zoals de positieve financiële impact, imagovoordelen, grondstoffenonafhankelijkheid en kansen voor nieuwe werkgelegenheid. Hij lichtte dat toe aan de hand van een 8-tal argumenten die beslissers mogelijk over de brug kan krijgen. Daarnaast gaf hij voorbeeld van inmiddels ontwikkelde en volwassen leverketens.

In de drie dagen van het congres zullen nog ruim 160 presentaties volgen die betrekking hebben op het onderwerp van de ‘resource recovery’, in de breedste zin van het woord. Hoewel er in Nederland en Vlaanderen al veel is ontwikkeld, zijn er buiten onze landsgrenzen ook veel interessante ontwikkelingen. Deze neemt AquaMinerals uiteraard mee ‘naar huis’!

Zie ook: https://www.iwarr2019.org/