Dutch Calcite’ vanaf vandaag gecertificeerd voor toepassing in Drinkwater

Vanmiddag werd op de AquaTech in Amsterdam door Nathalie Kramer van KIWA het productcertificaat gebaseerd op de BRL-15003 uitgereikt aan Geoff Salt van ‘The Calcite Factory’. Dit betekent dat de producten uit de calcietfabriek aan de Moezelhavenweg vanaf nu gecertificeerd zijn voor het gebruik voor het op- of ontharden van drinkwater. De grondstoffen van de calcietfabriek zijn afkomstig uit hetzelfde onthardingsproces, hetgeen middels dit certificaat een unieke (kwaliteits-)stap betekent voor het inzetten van dit volledig circulaire product.

‘The Calcite Factory’ werd in 2016 geopend als pilotplant voor het maken van hoogwaardige producten uit de calcietkorrels afkomstig uit het onthardingsproces. De pilot moest aantonen dat er op spec kan worden geleverd aan uiteenlopende afnemers, er marktvraag is naar de producten en het hele proces uiteraard ook financieel haalbaar is. Eén van de belangrijkste toepassingen waarop ‘The Calcite Factory’ zich richtte was het maken van entmateriaal ten behoeve  van het onthardingsproces. Hiermee wordt de stroom niet alleen 100% circulair, maar door aan de hoge standaarden van de drinkwatersector te voldoen, werd het op spec beleveren aan andere economische sectoren –met in de regel lagere eisen- makkelijker.

Alle materialen en stoffen die in het drinkwaterproces in aanraking komen met het drinkwater moeten voldoen aan strenge regels. Deze worden geborgd in een zogenaamde beoordelingsrichtlijn, in dit geval de BRL-15003. The Calcite Factory is vrij snel na opening aan de slag gegaan om aan deze BRL te voldoen. Voor een opstartend bedrijf is dat uiteraard niet makkelijk, daarnaast was dit voor de eerste keer een circulaire stof die gecertificeerd ging worden.  Met de hulp van Waternet is het nu dan eindelijk gelukt: The Calcite Factory heeft het certificaat.

‘The Calcite Factory’: gefeliciteerd!