Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) treedt toe tot AquaMinerals

Vandaag tekenden Marjan Leijen (bestuurder HHNK), Noor Neij (afdelingshoofd Waterketen HHNK) en Olaf van der Kolk (directeur AquaMinerals) de toetredings- en leverovereenkomst, waarmee de toetreding van HHNK tot AquaMinerals werd geformaliseerd. Dit deden ze volledig in stijl aan een tafel gemaakt van teruggewonnen cellulose uit afvalwater tegen een achtergrond van struviet (magnesiumfosfaat), een waardevolle stof welke tevens wordt teruggewonnen uit afvalwater. HHNK is hiermee het derde waterschap dat toetreedt tot AquaMinerals.

Met de toetreding tot AquaMinerals verzekert HHNK zich van de diensten van AquaMinerals voor wat betreft de verwaarding van de teruggewonnen stoffen uit communaal afvalwater. De afgelopen jaren werkten beide partijen al op contractbasis samen, maar door toetreding van HHNK tot AquaMinerals krijgt de samenwerking een duurzamere basis en is deze beter juridisch ingebed. HHNK kan nu gebruik maken van de kennis die AquaMinerals de afgelopen jaren heeft opgebouwd namens en voor de drinkwaterbedrijven, zoals kennis op het gebied van contractvorming, wet- en regelgeving en productverantwoordelijkheid. Dit is noodzakelijke kennis voor het verwaarden van reststoffen, kennis die niet of in mindere mate aanwezig is bij HHNK.

Voor AquaMinerals betekent toetreding van HHNK dat zij –namens en voor de participanten- een nog steviger positie krijgt op het verwaarden van teruggewonnen grondstoffen uit de communale afvalwaterketen. Door samen op te trekken met andere waterschappen wordt gezamenlijke inkoop-, verkoop, innovatie-/onderzoeks- en lobbykracht gekregen. AquaMinerals is ervan overtuigd dat deze toetreding leidt tot nog meer nieuwe, aanspreken en circulaire grondstofketens en verwelkomt HHNK tot het collectief!