AquaMinerals tekent Green Deal Topsurf

Op 26 januari heeft AquaMinerals de Green Deal Topsurf getekend, samen met onder andere de Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Alphen aan den Rijn en uiteraard Topsurf zelf. Hiermee steunt AquaMinerals een pilotproject om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan. Een groot probleem dat we gezamenlijk regionaal, innovatief en milieuvriendelijk willen aanpakken.

De bodem in het veenweidegebied nabij Hazerswoude daalt met maar liefst 1 centimeter per jaar. Een snelheid die op den duur niet meer door het Hoogheemraadschap valt bij te benen. Dit heeft uiteraard zeer negatieve gevolgen voor het werk van melkveehouders, maar ook voor de recreatiemogelijkheden in dit unieke natuurgebied midden in de Randstad.

Topsurf is al jaren bezig met de ontwikkeling van een product dat de bodemdaling kan stoppen. Na vele onderzoeken is dit gelukt met een unieke combinatie van lokale en grotendeels gebiedseigen reststoffen. Het gaat hier om een specifiek mengsel van bagger, mest en groenafval. Toepassing van dit product heeft veel bijkomende voordelen. Naast ophoging van het gebied, zorgt het voor een hogere (gras)opbrengst, lokale toepassing van lokale grondstoffen, nieuwe bedrijvigheid en een enorme besparing in de uitstoot van broeikasgassen.

AquaMinerals trok de afgelopen jaren met Topsurf op om te bekijken in hoeverre stoffen uit de drinkwatersector hieraan een bijdrage kunnen leveren. We hebben die gevonden in poederkool (structuurmateriaal), kalkslib (pH-beheersing) en ijzerhydroxide (vastlegging fosfaat).

Het pilotproject gaat deze zomer van start. We zullen een strikt monitoringprogramma volgen om te onderzoeken of de positieve laboratorium- en praktijktesten ook op grotere schaal en langere termijn goed uitpakken.

AquaMinerals tekent Green Deal Topsurf

Op 26 januari heeft AquaMinerals de Green Deal Topsurf getekend, samen met onder andere de Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Alphen aan den Rijn en uiteraard Topsurf zelf. Hiermee steunt AquaMinerals een pilotproject om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan. Een groot probleem dat we gezamenlijk regionaal, innovatief en milieuvriendelijk willen aanpakken.

De bodem in het veenweidegebied nabij Hazerswoude daalt met maar liefst 1 centimeter per jaar. Een snelheid die op den duur niet meer door het Hoogheemraadschap valt bij te benen. Dit heeft uiteraard zeer negatieve gevolgen voor het werk van melkveehouders, maar ook voor de recreatiemogelijkheden in dit unieke natuurgebied midden in de Randstad.

Topsurf is al jaren bezig met de ontwikkeling van een product dat de bodemdaling kan stoppen. Na vele onderzoeken is dit gelukt met een unieke combinatie van lokale en grotendeels gebiedseigen reststoffen. Het gaat hier om een specifiek mengsel van bagger, mest en groenafval. Toepassing van dit product heeft veel bijkomende voordelen. Naast ophoging van het gebied, zorgt het voor een hogere (gras)opbrengst, lokale toepassing van lokale grondstoffen, nieuwe bedrijvigheid en een enorme besparing in de uitstoot van broeikasgassen.

AquaMinerals trok de afgelopen jaren met Topsurf op om te bekijken in hoeverre stoffen uit de drinkwatersector hieraan een bijdrage kunnen leveren. We hebben die gevonden in poederkool (structuurmateriaal), kalkslib (pH-beheersing) en ijzerhydroxide (vastlegging fosfaat).

Het pilotproject gaat deze zomer van start. We zullen een strikt monitoringprogramma volgen om te onderzoeken of de positieve laboratorium- en praktijktesten ook op grotere schaal en langere termijn goed uitpakken.