Grondstof, afvalstof of (bij)product?

Zijn de reststoffen uit drinkwaterproductie en teruggewonnen stoffen uit afvalwater nu een afvalstof of een grondstof? Met de leidraad ‘Afvalstof of product’ komt er meer duidelijkheid voor bedrijven en handhavers.

Omdat het onderscheid tussen product en afvalstof best lastig is, hebben we nog weleens discussies met handhavers, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd: ‘Wat jullie doen, bijvoorbeeld kalkkorrels toepassen in glas, beton of tapijt, is recycling. En recyclen doe je met afvalstoffen.’ Klinkt logisch, maar slaat de plank mis. Een afvalstof is ‘een stof of voorwerp waarvan de houder zich moet of wil ontdoen’. En dat is zeker niet het geval bij onze kalkkorrels, waterijzer en struviet. Integendeel. Ze worden ingezet voor mooie hoogwaardige toepassingen, waarvoor een productstatus vereist is.

Kalkkorrels en waterijzer voldoen aan de criteria voor bijproduct. Een bijproduct komt vrij bij een productieproces dat in eerste instantie bedoeld is voor een andere stof. Voorwaarden voor de status van bijproduct zijn onder meer dat het gebruik zeker is en dat er geen schade ontstaat voor mens en milieu.

Met de nieuwe leidraad hebben we het voortaan allemaal over hetzelfde. Daar zijn we blij mee.

De leidraad ‘Afvalstof of product’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft duidelijkheid over de begrippen ‘afvalstof’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’: Leidraad

Grondstof, afvalstof of (bij)product?

Zijn de reststoffen uit drinkwaterproductie en teruggewonnen stoffen uit afvalwater nu een afvalstof of een grondstof? Met de leidraad ‘Afvalstof of product’ komt er meer duidelijkheid voor bedrijven en handhavers.

Omdat het onderscheid tussen product en afvalstof best lastig is, hebben we nog weleens discussies met handhavers, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd: ‘Wat jullie doen, bijvoorbeeld kalkkorrels toepassen in glas, beton of tapijt, is recycling. En recyclen doe je met afvalstoffen.’ Klinkt logisch, maar slaat de plank mis. Een afvalstof is ‘een stof of voorwerp waarvan de houder zich moet of wil ontdoen’. En dat is zeker niet het geval bij onze kalkkorrels, waterijzer en struviet. Integendeel. Ze worden ingezet voor mooie hoogwaardige toepassingen, waarvoor een productstatus vereist is.

Kalkkorrels en waterijzer voldoen aan de criteria voor bijproduct. Een bijproduct komt vrij bij een productieproces dat in eerste instantie bedoeld is voor een andere stof. Voorwaarden voor de status van bijproduct zijn onder meer dat het gebruik zeker is en dat er geen schade ontstaat voor mens en milieu.

Met de nieuwe leidraad hebben we het voortaan allemaal over hetzelfde. Daar zijn we blij mee.

De leidraad ‘Afvalstof of product’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft duidelijkheid over de begrippen ‘afvalstof’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’: Leidraad