Volop ideeën voor nog meer circulaire reststoffen in de watersector

Voor het zuiveren en transporteren van drinkwater en rioolwater zijn chemicaliën, leidingen en energie nodig. Tegelijkertijd komen er reststoffen en gebruikte leidingen vrij. Hoe mooi is het als we uit die reststoffen weer nieuwe grondstoffen en producten kunnen maken om in te zetten in de watersector?

Er zijn al een paar mooie circulaire voorbeelden in de watersector zoals ontharden met eigen calciet, arseenverwijdering met pellets uit ijzerslib of oeverbeschoeiing uit zeefgoedcellulose (EFGF). Maar er liggen nog veel meer kansen. Die willen we pakken!

Energieke workshop

In december vorig jaar hebben we hierover gebrainstormd met vijftig mensen van binnen en buiten de watersector. Over kansen voor circulair gebruik van reststoffen en andere ideeën voor een meer circulaire watersector. Ter inspiratie hadden we voor alle individuele participanten én voor de drie hoofdgroepen, te weten grond-, oppervlakte- en afvalwater, een Sankey-diagram gemaakt (zie de illustratie boven dit artikel). Deze super energieke workshop leverde maar liefst 170 ideeën op waarmee de sector aan de slag kan. Rob Kragt van Desso/Tarkett inspireerde ons tijdens de workshop met het verhaal hoe Desso van een oubollig tapijtmerk transformeerde tot een hip circulair bedrijf. Zijn boodschap: “Ga dóen! Ga het allemaal doen. Je zult zien dat er veel meer kan dan je nu denkt als je alle innovatiekracht in je bedrijf benut.”

Niet alles van de rijke oogst kunnen we oppakken in AquaMinerals verband. Een aantal kansen en ideeën dragen we over, bijvoorbeeld aan het inkoopnetwerk Blauwe Netten en aan het Wice-Stowa project Circulair Water 2050.

Hier gaan we mee aan de slag

Onder begeleiding van het bedrijf P2 hebben we vorige week in een tweede workshop de ‘Top 11 van hoog scorende projecten’ verder uitgewerkt. Dit zijn onder meer: kalkmelk uit kalkkorrels uit de ontharding; biobased polymeer om te ontwateren; ontwateren zonder polymeer; koolstofbron uit zeefgoed; biobased leidingen; en circulaire kansen bij nieuwbouw en renovatie (voor de complete lijst zie hieronder). We proberen deze projecten de komende tijd in de startblokken te krijgen.

Koplopers en dwarse ideeën

Tijdens deze workshop werd geconstateerd dat er sterke behoefte is aan een gezamenlijke visie en aanpak om de watersector circulair te maken. Zonder het grote verhaal blijven alle mooie ideeën en projecten toch wat los zand. Het moet echter niet een visie en ambitie worden van de grijze middenmoot, maar één die de koplopers en bedrijven met dwarse ideeën volop de ruimte geeft. Ideeën en enthousiasme zijn er in elk geval genoeg!

(Werk)Top 11 circulaire ideeën

Kalkmelk uit calcietkorrels. Natronloog vervangen door kalkmelk
Biobased polymeer bijv. alginaat of mosselen
Ontwateren zonder polymeer bijv. met borstelcentrifuge of warmte
Kalkkorrels ter vervanging calciumcarbonaat (ontzuren,
remineraliseren enz.)
Koolstofbron (≠ actieve kool) uit slib/zeefgoed/roostergoed
Webshop circulaire producten waterketen + catalogus voor inkopers
met mogelijkheden
Circulaire kansen bij nieuwbouw + renovatie op korte termijn (sector
aanpak)
Biobased leidingen “groene buizen”
Remanufacturing kunststofleidingen tot nieuwe leiding of relinen
Biomassa als grondstof voor bioplastics (bijv. PE voor leidingen)
Energie en water besparen door lagere druk distributienet

Volop ideeën voor nog meer circulaire reststoffen in de watersector

Voor het zuiveren en transporteren van drinkwater en rioolwater zijn chemicaliën, leidingen en energie nodig. Tegelijkertijd komen er reststoffen en gebruikte leidingen vrij. Hoe mooi is het als we uit die reststoffen weer nieuwe grondstoffen en producten kunnen maken om in te zetten in de watersector?

Er zijn al een paar mooie circulaire voorbeelden in de watersector zoals ontharden met eigen calciet, arseenverwijdering met pellets uit ijzerslib of oeverbeschoeiing uit zeefgoedcellulose (EFGF). Maar er liggen nog veel meer kansen. Die willen we pakken!

Energieke workshop

In december vorig jaar hebben we hierover gebrainstormd met vijftig mensen van binnen en buiten de watersector. Over kansen voor circulair gebruik van reststoffen en andere ideeën voor een meer circulaire watersector. Ter inspiratie hadden we voor alle individuele participanten én voor de drie hoofdgroepen, te weten grond-, oppervlakte- en afvalwater, een Sankey-diagram gemaakt (zie de illustratie boven dit artikel). Deze super energieke workshop leverde maar liefst 170 ideeën op waarmee de sector aan de slag kan. Rob Kragt van Desso/Tarkett inspireerde ons tijdens de workshop met het verhaal hoe Desso van een oubollig tapijtmerk transformeerde tot een hip circulair bedrijf. Zijn boodschap: “Ga dóen! Ga het allemaal doen. Je zult zien dat er veel meer kan dan je nu denkt als je alle innovatiekracht in je bedrijf benut.”

Niet alles van de rijke oogst kunnen we oppakken in AquaMinerals verband. Een aantal kansen en ideeën dragen we over, bijvoorbeeld aan het inkoopnetwerk Blauwe Netten en aan het Wice-Stowa project Circulair Water 2050.

Hier gaan we mee aan de slag

Onder begeleiding van het bedrijf P2 hebben we vorige week in een tweede workshop de ‘Top 11 van hoog scorende projecten’ verder uitgewerkt. Dit zijn onder meer: kalkmelk uit kalkkorrels uit de ontharding; biobased polymeer om te ontwateren; ontwateren zonder polymeer; koolstofbron uit zeefgoed; biobased leidingen; en circulaire kansen bij nieuwbouw en renovatie (voor de complete lijst zie hieronder). We proberen deze projecten de komende tijd in de startblokken te krijgen.

Koplopers en dwarse ideeën

Tijdens deze workshop werd geconstateerd dat er sterke behoefte is aan een gezamenlijke visie en aanpak om de watersector circulair te maken. Zonder het grote verhaal blijven alle mooie ideeën en projecten toch wat los zand. Het moet echter niet een visie en ambitie worden van de grijze middenmoot, maar één die de koplopers en bedrijven met dwarse ideeën volop de ruimte geeft. Ideeën en enthousiasme zijn er in elk geval genoeg!

(Werk)Top 11 circulaire ideeën

Kalkmelk uit calcietkorrels. Natronloog vervangen door kalkmelk
Biobased polymeer bijv. alginaat of mosselen
Ontwateren zonder polymeer bijv. met borstelcentrifuge of warmte
Kalkkorrels ter vervanging calciumcarbonaat (ontzuren,
remineraliseren enz.)
Koolstofbron (≠ actieve kool) uit slib/zeefgoed/roostergoed
Webshop circulaire producten waterketen + catalogus voor inkopers
met mogelijkheden
Circulaire kansen bij nieuwbouw + renovatie op korte termijn (sector
aanpak)
Biobased leidingen “groene buizen”
Remanufacturing kunststofleidingen tot nieuwe leiding of relinen
Biomassa als grondstof voor bioplastics (bijv. PE voor leidingen)
Energie en water besparen door lagere druk distributienet