6th International Congress on Arsenic in the Environment

Afgelopen maand heeft de AquaMinerals het 6de internationale congres over arseen in het milieu bezocht. Het congres geeft een actueel beeld over de probleem van arseen in het milieu en dus als gevolg ook in drinkwater en voedsel.

Duidelijk is dat arseen in Zuidoost Azië en Zuid-Amerika grote problemen geeft om tot schoon drinkwater te komen. Deze problemen doen zich ook voor dichterbij huis, in bijvoorbeeld Oost-Europa. Hier zijn echter wel een aantal mooie projecten waarbij reststromen uit drinkwater (ijzerrijk filterzand) worden gebruikt om arseen te binden.

Tijdens het congres kon de Nederlandse drinkwatersector een positieve ontwikkeling melden, namelijk  de Nederlandse ambitie om te komen naar drinkwater met een concentratie van een factor 10 lager dan de WHO-norm.

Tijdens het congres is ook een presentatie gegeven over een onderzoeksproject waar de AquaMinerals in participeert, tezamen met onder andere KWR en aantal drinkwaterbedrijven. In dit onderzoek worden ijzerpellets, geproduceerd uit waterijzer gebruikt om arseen te binden in het drinkwaterproces.  Duidelijk is dat dit een veel belovend onderzoek is voor zowel toepassing in Nederland als in het buitenland.

Een belangrijke vraag die veelvuldig terug kwam was: “en dan is het Arseen uit het water en wat gebeurt er dan met het afval?” Dat is natuurlijk voor de AquaMinerals en ook voor de Nederlandse drinkwater sector een uitdagende vraag. Op dit moment worden restproducten uit Nederland en België conform huidige wet- en regelgeving nuttig toegepast waarbij een deel van het arseen terug wordt gebracht in het milieu. Is dit een wenselijke situatie? Of is de branche moreel verplicht meer energie te gaan steken in het zoeken naar oplossingen waarbij in het milieu terug brengen van lage concentraties arseen wordt voorkomen? Dit is voor ons zeker een reden om hier eens verder over na te denken.

Zoals hiervoor gemeld, zal de Nederlandse drinkwatersector meer arseen uit het drinkwater gaan verwijderen. Dit arseen zal voor een deel in de reststoffen terecht komen. Om een idee te krijgen over hoeveel arseen dit gaat en wat dit betekent voor de kwaliteit van de reststromen, zal Claudia Prehn van de TU in Delft in juli en augustus berekeningen uitvoeren gebaseerd op de gegevens uit de database van AquaMinerals. Ze zal worden begeleid door Arslan Ahmad van KWR en Tonnie Hemme van AquaMinerals.

6th International Congress on Arsenic in the Environment

Afgelopen maand heeft de AquaMinerals het 6de internationale congres over arseen in het milieu bezocht. Het congres geeft een actueel beeld over de probleem van arseen in het milieu en dus als gevolg ook in drinkwater en voedsel.

Duidelijk is dat arseen in Zuidoost Azië en Zuid-Amerika grote problemen geeft om tot schoon drinkwater te komen. Deze problemen doen zich ook voor dichterbij huis, in bijvoorbeeld Oost-Europa. Hier zijn echter wel een aantal mooie projecten waarbij reststromen uit drinkwater (ijzerrijk filterzand) worden gebruikt om arseen te binden.

Tijdens het congres kon de Nederlandse drinkwatersector een positieve ontwikkeling melden, namelijk  de Nederlandse ambitie om te komen naar drinkwater met een concentratie van een factor 10 lager dan de WHO-norm.

Tijdens het congres is ook een presentatie gegeven over een onderzoeksproject waar de AquaMinerals in participeert, tezamen met onder andere KWR en aantal drinkwaterbedrijven. In dit onderzoek worden ijzerpellets, geproduceerd uit waterijzer gebruikt om arseen te binden in het drinkwaterproces.  Duidelijk is dat dit een veel belovend onderzoek is voor zowel toepassing in Nederland als in het buitenland.

Een belangrijke vraag die veelvuldig terug kwam was: “en dan is het Arseen uit het water en wat gebeurt er dan met het afval?” Dat is natuurlijk voor de AquaMinerals en ook voor de Nederlandse drinkwater sector een uitdagende vraag. Op dit moment worden restproducten uit Nederland en België conform huidige wet- en regelgeving nuttig toegepast waarbij een deel van het arseen terug wordt gebracht in het milieu. Is dit een wenselijke situatie? Of is de branche moreel verplicht meer energie te gaan steken in het zoeken naar oplossingen waarbij in het milieu terug brengen van lage concentraties arseen wordt voorkomen? Dit is voor ons zeker een reden om hier eens verder over na te denken.

Zoals hiervoor gemeld, zal de Nederlandse drinkwatersector meer arseen uit het drinkwater gaan verwijderen. Dit arseen zal voor een deel in de reststoffen terecht komen. Om een idee te krijgen over hoeveel arseen dit gaat en wat dit betekent voor de kwaliteit van de reststromen, zal Claudia Prehn van de TU in Delft in juli en augustus berekeningen uitvoeren gebaseerd op de gegevens uit de database van AquaMinerals. Ze zal worden begeleid door Arslan Ahmad van KWR en Tonnie Hemme van AquaMinerals.