Reststoffenunie is per 1 juli 2016 AquaMinerals

De wereld verandert. Wij veranderen mee. Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. werd in 1995 opgericht als shared service centre van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Bij het produceren van drinkwater komen reststoffen vrij; belangrijkste taak van Reststoffenunie was de waterbedrijven op dat gebied te ontzorgen. De huidige ontwikkelingen én onze ambities voor de toekomst, vragen om een nieuwe naam en uitstraling.

Anno 2016 kijken we anders aan tegen reststoffen. We zien ze niet langer als afval, maar als waardevolle grondstoffen of producten. Ze geven ons de kans om bij te dragen aan een duurzame wereld en het behoud van primaire grondstoffen. In de afgelopen jaren ontwikkelden we hoogwaardige toepassingen voor reststoffen uit de waterketen, zoals kalkkorrels en waterijzer. Oplossingen die niet alleen beter voor het milieu zijn, maar tegelijkertijd financieel aantrekkelijk. Bovendien opereren we meer over de grenzen. Ook dat vraagt om een nieuwe, meer internationale naam. We vonden die in AquaMinerals.

Onze nieuwe naam en huisstijl zijn onderdeel van een nieuwe en frisse manier van communiceren. Zo is onze website geheel vernieuwd en interactiever geworden. De participanten kunnen real time hun afvoergegevens raadplegen en de afnemers kunnen het aanbod inzien. Onze relaties ontvangen het laatste nieuws voortaan digitaal en we ontwikkelden een app om het transport van de reststoffen efficiënter te laten verkopen.

Dit alles ter ondersteuning van onze ambities: het ontwikkelen van duurzame en financieel aantrekkelijke bestemmingen, onze participanten transparantie bieden in de geld- en goederenstromen en bovenal een wereldwijd toonaangevende organisatie zijn bij de transitie naar een circulaire economie.

 

Reststoffenunie is per 1 juli 2016 AquaMinerals

De wereld verandert. Wij veranderen mee. Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. werd in 1995 opgericht als shared service centre van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Bij het produceren van drinkwater komen reststoffen vrij; belangrijkste taak van Reststoffenunie was de waterbedrijven op dat gebied te ontzorgen. De huidige ontwikkelingen én onze ambities voor de toekomst, vragen om een nieuwe naam en uitstraling.

Anno 2016 kijken we anders aan tegen reststoffen. We zien ze niet langer als afval, maar als waardevolle grondstoffen of producten. Ze geven ons de kans om bij te dragen aan een duurzame wereld en het behoud van primaire grondstoffen. In de afgelopen jaren ontwikkelden we hoogwaardige toepassingen voor reststoffen uit de waterketen, zoals kalkkorrels en waterijzer. Oplossingen die niet alleen beter voor het milieu zijn, maar tegelijkertijd financieel aantrekkelijk. Bovendien opereren we meer over de grenzen. Ook dat vraagt om een nieuwe, meer internationale naam. We vonden die in AquaMinerals.

Onze nieuwe naam en huisstijl zijn onderdeel van een nieuwe en frisse manier van communiceren. Zo is onze website geheel vernieuwd en interactiever geworden. De participanten kunnen real time hun afvoergegevens raadplegen en de afnemers kunnen het aanbod inzien. Onze relaties ontvangen het laatste nieuws voortaan digitaal en we ontwikkelden een app om het transport van de reststoffen efficiënter te laten verkopen.

Dit alles ter ondersteuning van onze ambities: het ontwikkelen van duurzame en financieel aantrekkelijke bestemmingen, onze participanten transparantie bieden in de geld- en goederenstromen en bovenal een wereldwijd toonaangevende organisatie zijn bij de transitie naar een circulaire economie.