Alu Circles gunt innovatietraject aan NETICS

Nieuwe oplossing voor aluminiumslib

Wereldwijd komt bij de productie van drinkwater aluminiumslib vrij. Veruit het grootste deel daarvan komt op stortplaatsen terecht. Dit is belastend voor het milieu en de kosten van deze afvoer zijn hoog: tijd voor nieuwe oplossingen! Via een uniek inkoopproces gingen we op zoek naar ondernemers om samen met ons een innovatietraject in te gaan. De technologie die de volgende onderzoeksfase in gaat komt van NETICS B.V.

De uitdaging is om het eenmalige gebruik van dit materiaal om te zetten in een duurzame oplossing, zoals upcyclen of recyclen, tegen lagere kosten. Op zoek naar de juiste techniek hiervoor, richtten drie partijen een internationale Public Buyers Group op. AquaMinerals (mede namens de Nederlandse drinkwaterbedrijven), De Watergroep (België) en Scottish Water werken onder de naam Alu Circles samen aan dit vraagstuk.

Aanbesteding via ‘Innovatiepartnerschap’

Binnen de EU is een instrument ingevoerd voor innovatief inkopen: het innovatiepartnerschap. Via die werkwijze heeft Alu Circles een aanbesteding uitgeschreven, vergelijkbaar met een prijsvraag: wie ontwikkelt een kosteneffectieve en duurzame, circulaire oplossing voor aluminiumslib? Het beste idee wordt beloond met budget voor de verdere ontwikkeling, zoals het doen van proeven en het ontwikkelen van een pilot. Uniek aan dit traject is dat we geen afzet inkopen, maar R&D en oplossingen. De gunning is dan ook geen contract voor de feitelijke verwerking van het slib.

Verwerking in bouwblokken

Na een verzoek om voorstellen en een uitgebreid beoordelingsproces is het ontwikkelingscontract gegund aan het Nederlandse NETICS B.V (www.netics.nl) Dit bedrijf richt zich op onderzoek en bedrijfsontwikkeling in ontwatering en het versterken van zacht sediment/slib voor nuttig gebruik. Via een eigen technologie (GEOWALL®) wordt het sediment of slib gemengd met bindmiddelen en samengeperst tot bouwlokken, bijvoorbeeld voor toepassing in zuiveringsinstallaties, maar ook in bestrating, verticale wanden of zelfs kleine gebouwen. Deze technologie wordt nu doorontwikkeld voor aluminiumslib. De grote voordelen zijn duurzaamheid – een circulaire oplossing met een laag energieverbruik – en substantieel lagere kosten. Eveneens onderdeel van het project zijn kennis van de wetgeving in betrokken landen, mogelijke lokale markten voor de eindproducten en een kijk op de uitvoeringsfase. Voor enkele onderdelen van het Alu Circlesinitiatief werkt NETICS samen met Royal HaskoningDHV (www.royalhaskoningdhv.com).

Het proces werd begeleid en ondersteund door Allied Waters (www.alliedwaters.com) en Corvers Procurement Services (www.corvers.com). Zie ook www.alliedwaters.com/project/alucircles/.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ronny Theune (Theune@aquaminerals.com)