AquaMinerals en de elf drinkwaterbedrijven: één doel!

De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan op dit moment razendsnel, de belangen zijn groot en de investeringen hoog. Dat vraagt om een gedegen langetermijnvisie. Daarom stelde AquaMinerals samen met de drinkwaterbedrijven een zogenoemde Routekaart op. Op 15 juni was de aftrap voor de eerste projecten.

Dit is de gezamenlijke visie in de Routekaart Drinkwaterbedrijven 2030: ‘In 2030 worden alle reststoffen uit de drinkwaterproductie hoogwaardig gerecycled. De reststoffen hebben dezelfde waarde als de primaire grondstoffen die ze vervangen. Dankzij een efficiënte logistiek en hoge opbrengsten, kosten de reststoffen de drinkwaterbedrijven geen cent meer. AquaMinerals en haar participanten blijven vooroplopen in Europa op het gebied van valorisatie van reststoffen en vinden steeds nieuwe innovatieve toepassingen.’ De Routekaart omvat onze collectieve ambities op het gebied van duurzaamheid, financiën, ontzorging en imago voor de termijnen van 3, 7 en 15 jaar.

Meters maken

Om meters te maken richting dit toekomstbeeld hebben we samen vijf versnellingsprojecten geselecteerd die de hele keten beslaan, van zuiveringsproces tot aan de afnemer: (1) eigen stoffen hergebruiken, (2) droge stofgehalte van waterijzer structureel verhogen en on-site monitoren, (3) coagulant maken uit waterijzer, (4) terugwinnen van stoffen uit brijn en (5) kennisplatform reststoffen.

Snelkookpan

Het gaat om extra projecten bovenop de gebruikelijke activiteiten van AquaMinerals en de drinkwaterbedrijven. In een snelkookpanproces van drie maanden selecteerden we de projecten, zijn de projectplannen uitgewerkt, en budget en uren geregeld om ze uit te kunnen voeren. Op 15 juni zijn alle plannen goedgekeurd en konden we daadwerkelijk van start. “Fantastisch, ik had nooit verwacht dat we zoveel zouden bereiken in zo korte tijd” constateert een van de deelnemers na afloop. “Nu kunnen we echt aan de slag!”

AquaMinerals en de elf drinkwaterbedrijven: één doel!

De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan op dit moment razendsnel, de belangen zijn groot en de investeringen hoog. Dat vraagt om een gedegen langetermijnvisie. Daarom stelde AquaMinerals samen met de drinkwaterbedrijven een zogenoemde Routekaart op. Op 15 juni was de aftrap voor de eerste projecten.

Dit is de gezamenlijke visie in de Routekaart Drinkwaterbedrijven 2030: ‘In 2030 worden alle reststoffen uit de drinkwaterproductie hoogwaardig gerecycled. De reststoffen hebben dezelfde waarde als de primaire grondstoffen die ze vervangen. Dankzij een efficiënte logistiek en hoge opbrengsten, kosten de reststoffen de drinkwaterbedrijven geen cent meer. AquaMinerals en haar participanten blijven vooroplopen in Europa op het gebied van valorisatie van reststoffen en vinden steeds nieuwe innovatieve toepassingen.’ De Routekaart omvat onze collectieve ambities op het gebied van duurzaamheid, financiën, ontzorging en imago voor de termijnen van 3, 7 en 15 jaar.

Meters maken

Om meters te maken richting dit toekomstbeeld hebben we samen vijf versnellingsprojecten geselecteerd die de hele keten beslaan, van zuiveringsproces tot aan de afnemer: (1) eigen stoffen hergebruiken, (2) droge stofgehalte van waterijzer structureel verhogen en on-site monitoren, (3) coagulant maken uit waterijzer, (4) terugwinnen van stoffen uit brijn en (5) kennisplatform reststoffen.

Snelkookpan

Het gaat om extra projecten bovenop de gebruikelijke activiteiten van AquaMinerals en de drinkwaterbedrijven. In een snelkookpanproces van drie maanden selecteerden we de projecten, zijn de projectplannen uitgewerkt, en budget en uren geregeld om ze uit te kunnen voeren. Op 15 juni zijn alle plannen goedgekeurd en konden we daadwerkelijk van start. “Fantastisch, ik had nooit verwacht dat we zoveel zouden bereiken in zo korte tijd” constateert een van de deelnemers na afloop. “Nu kunnen we echt aan de slag!”