AquaMinerals ondertekent internationale Green Deal Struviet

Na compost, PVC en non-ferrometalen uit bodemas, is struviet als vierde secundaire grondstof toegevoegd aan de Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR).

Struviet is magnesium ammonium fosfaat, een meststof die onder meer wordt gewonnen op rioolwaterzuiveringen. De NSRR is een initiatief van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Vlaanderen om groene groei in de Noordzee-regio te stimuleren. Doel is knelpunten rondom de grensoverschrijdende handel in secundaire grondstoffen aan te pakken.

Zo kan struviet op dit moment nog niet verhandeld worden van landen met een fosfaatoverschot, zoals Nederland, naar landen met een fosfaatvraag, waaronder Frankrijk.

Voor elke materiaalstroom gaat een werkgroep van bedrijven en overheden aan de slag. Zij bedenken oplossingen die ook op te schalen zijn naar andere bedrijven of sectoren, bij voorkeur binnen de bestaande regelgeving. Op 7 oktober was de kick-off van de Werkgroep Struviet in Parijs met vertegenwoordigers van Suez, Veolia, AquaMinerals en Waternet en de betrokken Nederlandse en Franse ministeries.

De initiatiefnemers hopen hiermee verdere stappen te zetten op weg naar een Europese markt voor struviet en het sluiten van de fosfaatkringloop.

 

AquaMinerals ondertekent internationale Green Deal Struviet

Na compost, PVC en non-ferrometalen uit bodemas, is struviet als vierde secundaire grondstof toegevoegd aan de Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR).

Struviet is magnesium ammonium fosfaat, een meststof die onder meer wordt gewonnen op rioolwaterzuiveringen. De NSRR is een initiatief van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Vlaanderen om groene groei in de Noordzee-regio te stimuleren. Doel is knelpunten rondom de grensoverschrijdende handel in secundaire grondstoffen aan te pakken.

Zo kan struviet op dit moment nog niet verhandeld worden van landen met een fosfaatoverschot, zoals Nederland, naar landen met een fosfaatvraag, waaronder Frankrijk.

Voor elke materiaalstroom gaat een werkgroep van bedrijven en overheden aan de slag. Zij bedenken oplossingen die ook op te schalen zijn naar andere bedrijven of sectoren, bij voorkeur binnen de bestaande regelgeving. Op 7 oktober was de kick-off van de Werkgroep Struviet in Parijs met vertegenwoordigers van Suez, Veolia, AquaMinerals en Waternet en de betrokken Nederlandse en Franse ministeries.

De initiatiefnemers hopen hiermee verdere stappen te zetten op weg naar een Europese markt voor struviet en het sluiten van de fosfaatkringloop.