Publicatie Eindrapport H2S-verwijdering met ijzergranulaat

Samen met KWR en Biogasplus deed AquaMinerals de afgelopen twee jaar uitgebreid onderzoek naar het verwijderen van H2S uit biogas met behulp van ijzerpellets. H2S is ongewenst in biogas – het is giftig, sterk geurend en zeer corrosief voor de installatie. Bovendien gelden er strenge eisen wanneer het wordt geïnjecteerd in het aardgasnet. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het TKI-programma van het Ministerie van Economische Zaken. De resultaten zijn zeer positief.

Toepassing van granulair ijzer(hydr)oxide in de gasfase heeft een aantal voordelen: a. er is minder ijzer nodig; alleen sulfide in de gasfase wordt gebonden, b. fosfaat blijft beschikbaar voor terugwinning uit het digestaat en c. (verzadigd) granulair ijzer(hydr)oxide kan eenvoudig vervangen en ingezameld worden.

De pellets zijn door Biogasplus vervaardigd uit ijzer(hydr)oxide afkomstig uit de drinkwaterproductie. De granulaatjes zijn geproduceerd met een additief om ze steviger te maken, en door ze vervolgens te drogen, breken en zeven. Daarna zijn ze in het laboratorium belast met H2S. De verwijdering is zo goed, dat er bij de eerste testen geen doorslag werd gemeten en de testen derhalve mislukten. Uit het onderzoek blijkt het granulaat een maximale adsorpstiecapaciteit 160 mg H2S per gram te hebben. Na adsorptie van circa 110 mg H2S per gram granulaat wordt de eerste doorslag gemeten.

Verder bleek het met zwavel belaste materiaal spontaan te regenereren wanneer het in contact komt met de buitenlucht. In principe een positief effect – het granulaat gaat immers langer mee – maar het regeneratieproces moet wel onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden. Dit nemen we mee in verder onderzoek.

 

Publicatie Eindrapport H2S-verwijdering met ijzergranulaat

Samen met KWR en Biogasplus deed AquaMinerals de afgelopen twee jaar uitgebreid onderzoek naar het verwijderen van H2S uit biogas met behulp van ijzerpellets. H2S is ongewenst in biogas – het is giftig, sterk geurend en zeer corrosief voor de installatie. Bovendien gelden er strenge eisen wanneer het wordt geïnjecteerd in het aardgasnet. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het TKI-programma van het Ministerie van Economische Zaken. De resultaten zijn zeer positief.

Toepassing van granulair ijzer(hydr)oxide in de gasfase heeft een aantal voordelen: a. er is minder ijzer nodig; alleen sulfide in de gasfase wordt gebonden, b. fosfaat blijft beschikbaar voor terugwinning uit het digestaat en c. (verzadigd) granulair ijzer(hydr)oxide kan eenvoudig vervangen en ingezameld worden.

De pellets zijn door Biogasplus vervaardigd uit ijzer(hydr)oxide afkomstig uit de drinkwaterproductie. De granulaatjes zijn geproduceerd met een additief om ze steviger te maken, en door ze vervolgens te drogen, breken en zeven. Daarna zijn ze in het laboratorium belast met H2S. De verwijdering is zo goed, dat er bij de eerste testen geen doorslag werd gemeten en de testen derhalve mislukten. Uit het onderzoek blijkt het granulaat een maximale adsorpstiecapaciteit 160 mg H2S per gram te hebben. Na adsorptie van circa 110 mg H2S per gram granulaat wordt de eerste doorslag gemeten.

Verder bleek het met zwavel belaste materiaal spontaan te regenereren wanneer het in contact komt met de buitenlucht. In principe een positief effect – het granulaat gaat immers langer mee – maar het regeneratieproces moet wel onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden. Dit nemen we mee in verder onderzoek.