Ondertekening Nutrient Ambities

Op woensdag 5 oktober heeft het Nutrient Platform de aftrap gegeven van haar actieplan Ambitie Nutriënten 2018. In dit actieplan formuleert het Platform een aantal doelen die bijdragen aan een positief klimaat om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen. Staatssecretaris Sharon Dijksma leidde de ambitie in en gaf het officiële startschot door de ambitie, net als alle andere leden, te voorzien van een handtekening. Het Nutrient Platform bestaat uit 34 partijen uit o.a. de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, watersector, meststoffensector en afvalverwerking en de Ministeries van EZ en IenM. AquaMinerals is als jaren actief in het Platform.

Behalve gezamenlijke ambities hebben alle leden ook individuele ambities in het actieplan opgenomen. Voor AquaMinerals is dit ten eerste de ambitie om de markt voor struviet te ontwikkelen om tot een optimale P-recycling te komen. Hiervoor willen we een collectief van leveranciers vormen om de markt goed te kunnen bedienen en een goede afzet te realiseren voor de struvietproducenten. Een tweede ambitie is het ontwikkelen van recyclingmogelijkheden voor ijzerpellets uit drinkwaterslib die worden ingezet als adsorbent voor o.a. fosfaat.

Ondertekening Nutrient Ambities

Op woensdag 5 oktober heeft het Nutrient Platform de aftrap gegeven van haar actieplan Ambitie Nutriënten 2018. In dit actieplan formuleert het Platform een aantal doelen die bijdragen aan een positief klimaat om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen. Staatssecretaris Sharon Dijksma leidde de ambitie in en gaf het officiële startschot door de ambitie, net als alle andere leden, te voorzien van een handtekening. Het Nutrient Platform bestaat uit 34 partijen uit o.a. de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, watersector, meststoffensector en afvalverwerking en de Ministeries van EZ en IenM. AquaMinerals is als jaren actief in het Platform.

Behalve gezamenlijke ambities hebben alle leden ook individuele ambities in het actieplan opgenomen. Voor AquaMinerals is dit ten eerste de ambitie om de markt voor struviet te ontwikkelen om tot een optimale P-recycling te komen. Hiervoor willen we een collectief van leveranciers vormen om de markt goed te kunnen bedienen en een goede afzet te realiseren voor de struvietproducenten. Een tweede ambitie is het ontwikkelen van recyclingmogelijkheden voor ijzerpellets uit drinkwaterslib die worden ingezet als adsorbent voor o.a. fosfaat.