Bezoek congres ‘use of biostimulants in agriculture’

Bepaalde organische zuren, afkomstig uit zowel drinkwaterproductie als afvalwaterbehandeling, kunnen een bijdrage leveren aan meer en veiliger voedsel. Wederom een kans voor onze sector om een steentje bij de dragen aan de oplossing van een omvangrijk vraagstuk.

Een aantal participanten van AquaMinerals heeft ‘brijn’ als reststof, afkomstig van de regeneratie van ionenwisselaars. Uit dit brijn kunnen humus- en fulvinezuren worden teruggewonnen. Het verwijderen en toepassen van deze stoffen is een van de top 5-versnellingsprojecten van de gezamenlijke ‘Routekaart’ van de drinkwaterbedrijven. Deze organische zuren kunnen ook uit communaal afvalwater gewonnen worden. De waterschappen, de Energie- en Grondstoffenfabriek en AquaMinerals werken daarom op onderdelen samen om synergie te behalen op de winning en vooral vermarkting van deze stoffen.

Humus- en fulvinezuren kunnen uitstekend worden toegepast als biostimulanten, die zorgen voor een efficiënte opname van voedingstoffen door planten. Eind november nam AquaMinerals deel aan het wereldcongres over biostimulanten. Een uitgelezen kans om te toetsen of de vragen uit de markt nog in lijn liggen met de plannen van de drinkwaterbedrijven en waterschappen. Tijdens het driedaagse congres over biostimulanten in de agro-sector was de boodschap duidelijk: door de groeiende wereldbevolking neemt de behoefte aan voedsel alleen maar toe. Biostimulanten – en dus ook humus- en fulvinezuren- bieden de mogelijkheid om per oppervlak meer en veiliger voedsel te produceren.

De ontwikkeling van biostimulanten staat niet stil; er wordt steeds gezocht naar betere producten en specifiekere toepassingen. Dit vraagt om de schone, zuivere en veilige producten die onze sector kan leveren. Wat natuurlijk goed aansluit bij de publieke rol en ambities van de waterschappen, drinkwaterbedrijven en AquaMinerals. Kortom, het waren vruchtbare dagen.

Bezoek congres ‘use of biostimulants in agriculture’

Bepaalde organische zuren, afkomstig uit zowel drinkwaterproductie als afvalwaterbehandeling, kunnen een bijdrage leveren aan meer en veiliger voedsel. Wederom een kans voor onze sector om een steentje bij de dragen aan de oplossing van een omvangrijk vraagstuk.

Een aantal participanten van AquaMinerals heeft ‘brijn’ als reststof, afkomstig van de regeneratie van ionenwisselaars. Uit dit brijn kunnen humus- en fulvinezuren worden teruggewonnen. Het verwijderen en toepassen van deze stoffen is een van de top 5-versnellingsprojecten van de gezamenlijke ‘Routekaart’ van de drinkwaterbedrijven. Deze organische zuren kunnen ook uit communaal afvalwater gewonnen worden. De waterschappen, de Energie- en Grondstoffenfabriek en AquaMinerals werken daarom op onderdelen samen om synergie te behalen op de winning en vooral vermarkting van deze stoffen.

Humus- en fulvinezuren kunnen uitstekend worden toegepast als biostimulanten, die zorgen voor een efficiënte opname van voedingstoffen door planten. Eind november nam AquaMinerals deel aan het wereldcongres over biostimulanten. Een uitgelezen kans om te toetsen of de vragen uit de markt nog in lijn liggen met de plannen van de drinkwaterbedrijven en waterschappen. Tijdens het driedaagse congres over biostimulanten in de agro-sector was de boodschap duidelijk: door de groeiende wereldbevolking neemt de behoefte aan voedsel alleen maar toe. Biostimulanten – en dus ook humus- en fulvinezuren- bieden de mogelijkheid om per oppervlak meer en veiliger voedsel te produceren.

De ontwikkeling van biostimulanten staat niet stil; er wordt steeds gezocht naar betere producten en specifiekere toepassingen. Dit vraagt om de schone, zuivere en veilige producten die onze sector kan leveren. Wat natuurlijk goed aansluit bij de publieke rol en ambities van de waterschappen, drinkwaterbedrijven en AquaMinerals. Kortom, het waren vruchtbare dagen.