UPcycles: een tweede leven voor reststoffen uit de watersector

Drinkwaterzuivering levert naast drinkwater zelf zeer bruikbare nevenproducten op, bijvoorbeeld kalkpellets van de centrale ontharding en ijzerslib dat vrijkomt tijdens beluchten van grondwater. AquaMinerals heeft al meer dan twee decennia ervaring met nuttige toepassingen zoeken voor deze stromen in Nederland. De bestemming varieert van de papier-, glas- en tapijtindustrie (kalkpellets) tot biogaszuivering (ijzerslib). Onderzoek en Ontwikkeling gaan als regel vooraf om tot milieutechnisch en economisch levensvatbare toepassingen te komen. Dat is de rol van KWR Watercycle Research Institute. Allied Waters legt zich toe op het internationaal vermarkten van duurzame concepten in publiek-private samenwerking. De gezamenlijke ambitie in de Amsterdam Agreement is:

  • Introduceer en implementeer het concept van ‘upcycling’ in drie nieuwe landen
  • Stimuleer verdere innovatie via een ‘revolving fund’ om Onderzoek en Ontwikkeling te bekostigen

UPcycles: een tweede leven voor reststoffen uit de watersector

Drinkwaterzuivering levert naast drinkwater zelf zeer bruikbare nevenproducten op, bijvoorbeeld kalkpellets van de centrale ontharding en ijzerslib dat vrijkomt tijdens beluchten van grondwater. AquaMinerals heeft al meer dan twee decennia ervaring met nuttige toepassingen zoeken voor deze stromen in Nederland. De bestemming varieert van de papier-, glas- en tapijtindustrie (kalkpellets) tot biogaszuivering (ijzerslib). Onderzoek en Ontwikkeling gaan als regel vooraf om tot milieutechnisch en economisch levensvatbare toepassingen te komen. Dat is de rol van KWR Watercycle Research Institute. Allied Waters legt zich toe op het internationaal vermarkten van duurzame concepten in publiek-private samenwerking. De gezamenlijke ambitie in de Amsterdam Agreement is:

  • Introduceer en implementeer het concept van ‘upcycling’ in drie nieuwe landen
  • Stimuleer verdere innovatie via een ‘revolving fund’ om Onderzoek en Ontwikkeling te bekostigen