Circulaire economie is de toekomst

Blog Marjolein Demmers, commissaris AquaMinerals

Eigenlijk is het al jaren duidelijk dat we zonder al te veel problemen schoner, gezonder en bewuster kunnen leven – en dat het belangrijk is dat we dit ook gaan doen…

In het systeem ‘aarde’ hebben en houden alle grondstoffen waarde. Alles in de biosfeer op aarde is onderdeel van cyclische processen; in principe verdwijnt er niets en komt er ook niets bij, alleen zonlicht. Met ons lineaire economisch model brengen we dit systeem uit evenwicht. We halen grondstoffen uit de aardkorst en ‘dumpen’ deze na gebruik in de biosfeer. We bestempelen reststromen en afgedankte producten vaak als waardeloos en problematisch ‘afval’. Deze manier van werken is schadelijk en niet houdbaar. Daarom gaan we de economie nu circulair maken! Dit is beleid in Nederland, maar ook onderdeel van een groot mondiaal plan van alle leden van de Verenigde Naties om een duurzame wereld te bereiken in 2030 – de 17 werelddoelen (Sustainable Development Goals).

Drinkwaterbedrijven en AquaMinerals geven een mooi voorbeeld van het benutten van reststromen en grondstoffen: zij laten zien dat dit kan door samen te werken! En laat ‘samenwerken’ nou ook net het laatste werelddoel zijn: SDG17! Ik hoop dat dit voorbeeld anderen inspireert.

Drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon, veilig en verantwoord drinkwater. Maar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijven gaat veel verder. Water is bij uitstek een natuurlijk en circulair product. Drinkwaterbedrijven zijn een schakel in de cyclus, en daar gaan zij heel bewust mee om. Voor het winnen van water zorgen drinkwaterbedrijven dat hun ‘bronnen’ zo schoon en stabiel mogelijk zijn en blijven. In het proces van waterzuivering worden natuurlijk hulpstoffen en UV-licht ingezet. Daarmee wordt het water gezuiverd en komen er stoffen vrij als ijzer en kalk. Deze zogenaamde ‘reststromen’ zijn niet te vermijden, maar wel te benutten. Dit zien drinkwaterbedrijven ook!

Om de reststromen goed te kunnen gebruiken is de kwaliteit van de stoffen belangrijk, maar ook dat ze in bepaalde volumes kunnen worden aangeboden. Hiervoor hebben drinkwaterbedrijven en recent ook waterschappen de krachten gebundeld in AquaMinerals. Samen kijken zij hoe ze zo veel mogelijk kunnen sturen op de kwaliteit. En door volumes samen aan te bieden, vindt AquaMinerals klanten die de stoffen daadwerkelijk goed kunnen gebruiken. Daarmee wordt de kloof gedicht tussen het ontstaan van ‘reststoffen’ en de vraag naar ‘grondstoffen’. Dat is enorm waardevol, in figuurlijke en ook in letterlijke zin!

Het vergt inspanning en medewerking van iedereen. Sturen op kwaliteit van reststromen is een ‘extra’ taak. Drinkwaterbedrijven kunnen (mede via AquaMinerals) van elkaar leren. Dat betekent ook dat anderen bij hen in de keuken komen kijken en dat mensen zich kwetsbaar op moeten stellen. Niet het ‘eigen belang’ van een specifiek drinkwaterbedrijf is dominant, want samen bereik je meer; door samen te zorgen voor de kwaliteit van een grotere en daarmee beter verkoopbare stroom. Daarnaast is het belangrijk om aansluiting te vinden bij de ‘vraag’ naar grondstoffen. Welke eisen stellen de afnemers? Hoe beter daaraan wordt voldaan, des te beter is de stof te verkopen. Soms is er een bewerkingsstap nodig om aanbod en vraag helemaal bij elkaar te brengen. Samen is zo’n investering mogelijk. En dat is ook het mooie aan dit initiatief.

Door beide kanten goed te kennen – zowel de mogelijkheden in het aanbod als in de vraag – kunnen de bedrijven met AquaMinerals als deskundige bruggenbouwer hoogwaardige benutting realiseren. Zo is er al veel bereikt, en komen veel meer kansen in beeld!

Circulaire economie is de toekomst

Blog Marjolein Demmers, commissaris AquaMinerals

Eigenlijk is het al jaren duidelijk dat we zonder al te veel problemen schoner, gezonder en bewuster kunnen leven – en dat het belangrijk is dat we dit ook gaan doen…

In het systeem ‘aarde’ hebben en houden alle grondstoffen waarde. Alles in de biosfeer op aarde is onderdeel van cyclische processen; in principe verdwijnt er niets en komt er ook niets bij, alleen zonlicht. Met ons lineaire economisch model brengen we dit systeem uit evenwicht. We halen grondstoffen uit de aardkorst en ‘dumpen’ deze na gebruik in de biosfeer. We bestempelen reststromen en afgedankte producten vaak als waardeloos en problematisch ‘afval’. Deze manier van werken is schadelijk en niet houdbaar. Daarom gaan we de economie nu circulair maken! Dit is beleid in Nederland, maar ook onderdeel van een groot mondiaal plan van alle leden van de Verenigde Naties om een duurzame wereld te bereiken in 2030 – de 17 werelddoelen (Sustainable Development Goals).

Drinkwaterbedrijven en AquaMinerals geven een mooi voorbeeld van het benutten van reststromen en grondstoffen: zij laten zien dat dit kan door samen te werken! En laat ‘samenwerken’ nou ook net het laatste werelddoel zijn: SDG17! Ik hoop dat dit voorbeeld anderen inspireert.

Drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon, veilig en verantwoord drinkwater. Maar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijven gaat veel verder. Water is bij uitstek een natuurlijk en circulair product. Drinkwaterbedrijven zijn een schakel in de cyclus, en daar gaan zij heel bewust mee om. Voor het winnen van water zorgen drinkwaterbedrijven dat hun ‘bronnen’ zo schoon en stabiel mogelijk zijn en blijven. In het proces van waterzuivering worden natuurlijk hulpstoffen en UV-licht ingezet. Daarmee wordt het water gezuiverd en komen er stoffen vrij als ijzer en kalk. Deze zogenaamde ‘reststromen’ zijn niet te vermijden, maar wel te benutten. Dit zien drinkwaterbedrijven ook!

Om de reststromen goed te kunnen gebruiken is de kwaliteit van de stoffen belangrijk, maar ook dat ze in bepaalde volumes kunnen worden aangeboden. Hiervoor hebben drinkwaterbedrijven en recent ook waterschappen de krachten gebundeld in AquaMinerals. Samen kijken zij hoe ze zo veel mogelijk kunnen sturen op de kwaliteit. En door volumes samen aan te bieden, vindt AquaMinerals klanten die de stoffen daadwerkelijk goed kunnen gebruiken. Daarmee wordt de kloof gedicht tussen het ontstaan van ‘reststoffen’ en de vraag naar ‘grondstoffen’. Dat is enorm waardevol, in figuurlijke en ook in letterlijke zin!

Het vergt inspanning en medewerking van iedereen. Sturen op kwaliteit van reststromen is een ‘extra’ taak. Drinkwaterbedrijven kunnen (mede via AquaMinerals) van elkaar leren. Dat betekent ook dat anderen bij hen in de keuken komen kijken en dat mensen zich kwetsbaar op moeten stellen. Niet het ‘eigen belang’ van een specifiek drinkwaterbedrijf is dominant, want samen bereik je meer; door samen te zorgen voor de kwaliteit van een grotere en daarmee beter verkoopbare stroom. Daarnaast is het belangrijk om aansluiting te vinden bij de ‘vraag’ naar grondstoffen. Welke eisen stellen de afnemers? Hoe beter daaraan wordt voldaan, des te beter is de stof te verkopen. Soms is er een bewerkingsstap nodig om aanbod en vraag helemaal bij elkaar te brengen. Samen is zo’n investering mogelijk. En dat is ook het mooie aan dit initiatief.

Door beide kanten goed te kennen – zowel de mogelijkheden in het aanbod als in de vraag – kunnen de bedrijven met AquaMinerals als deskundige bruggenbouwer hoogwaardige benutting realiseren. Zo is er al veel bereikt, en komen veel meer kansen in beeld!