Op proef: AquaMinerals beheert reststoffen op locatie waterbedrijf

Kwaliteit en leverzekerheid zijn voor de afnemers van AquaMinerals van groot belang. We steken hier samen met de waterbedrijven dan ook veel energie en afstemming in. Bij wijze van proef neemt AquaMinerals het reststoffenbeheer over op locatie De Punt van Waterbedrijf Groningen.

Het is voor de waterbedrijven niet altijd eenvoudig om op het beoogde tijdstip te leveren. Daarnaast blijkt het op sommige locaties in de praktijk lastig om de kwaliteit van een stof goed onder controle te krijgen, wat vrijwel altijd hoge kosten met zich meebrengt.

Zo ontwatert het aluminiumslib van locatie De Punt niet goed, waardoor het ‘drogestofgehalte’ bij afvoer slechts 1 tot 2% is. Er wordt dus vooral water afgevoerd, met hoge transport- en verwerkingskosten als resultaat. Ondanks inspanningen in de afgelopen jaren is het lastig om het slib droger te krijgen.

AquaMinerals en Waterbedrijf Groningen hebben daarom besloten een pilot uit te voeren, waarbij wij het beheer van de slibvijvers en het ontwateren van het slib overnemen. In combinatie met extra aandacht bij het laden van het slib, denken we dat het drogestofgehalte met de helft kan toenemen. Wanneer dit lukt, willen we samen met partners onderzoeken of het nuttig is om daarnaast ook fysieke installaties te plaatsen om het slib nog verder te kunnen indikken.

Deze nieuwe manier van samenwerken en verantwoordelijkheden is in de afgelopen weken goed afgestemd tussen beide partijen. We zijn benieuwd naar de resultaten!

Op proef: AquaMinerals beheert reststoffen op locatie waterbedrijf

Kwaliteit en leverzekerheid zijn voor de afnemers van AquaMinerals van groot belang. We steken hier samen met de waterbedrijven dan ook veel energie en afstemming in. Bij wijze van proef neemt AquaMinerals het reststoffenbeheer over op locatie De Punt van Waterbedrijf Groningen.

Het is voor de waterbedrijven niet altijd eenvoudig om op het beoogde tijdstip te leveren. Daarnaast blijkt het op sommige locaties in de praktijk lastig om de kwaliteit van een stof goed onder controle te krijgen, wat vrijwel altijd hoge kosten met zich meebrengt.

Zo ontwatert het aluminiumslib van locatie De Punt niet goed, waardoor het ‘drogestofgehalte’ bij afvoer slechts 1 tot 2% is. Er wordt dus vooral water afgevoerd, met hoge transport- en verwerkingskosten als resultaat. Ondanks inspanningen in de afgelopen jaren is het lastig om het slib droger te krijgen.

AquaMinerals en Waterbedrijf Groningen hebben daarom besloten een pilot uit te voeren, waarbij wij het beheer van de slibvijvers en het ontwateren van het slib overnemen. In combinatie met extra aandacht bij het laden van het slib, denken we dat het drogestofgehalte met de helft kan toenemen. Wanneer dit lukt, willen we samen met partners onderzoeken of het nuttig is om daarnaast ook fysieke installaties te plaatsen om het slib nog verder te kunnen indikken.

Deze nieuwe manier van samenwerken en verantwoordelijkheden is in de afgelopen weken goed afgestemd tussen beide partijen. We zijn benieuwd naar de resultaten!