Waterschap Aa en Maas wordt aandeelhouder AquaMinerals

Vanaf 1 januari 2018 treedt Aa en Maas als eerste waterschap toe tot AquaMinerals, het samenwerkingsverband van de drinkwatersector dat teruggewonnen grondstoffen een tweede leven geeft. Dit nieuwe partnerschap belooft het begin te zijn van een grotere beweging.

De waterschappen willen energie en grondstoffen uit afvalwater maximaal tot waarde brengen (www.winnenwatvanwaardeis.nl). In navolging daarvan is het vinden van duurzame en rendabele afzetketens van groot belang. Om dit voor de grondstoffen te organiseren heeft Aa en Maas samenwerking gezocht en gevonden met AquaMinerals. Vanaf volgend jaar vindt via één kanaal de verwaarding van een aantal grondstoffen plaats.

Aa en Maas heeft op dit moment zo’n 4500 ton aan grond- en reststoffen uit afvalwater die interessant zijn voor de markt. Het gaat onder andere om fosfaat, teruggewonnen op de zuivering in Cuijk (en in 2018 ook in ’s-Hertogenbosch) en cellulose teruggewonnen op de zuivering in Aarle-Rixtel. Enkele voorbeelden van toepassingsmogelijkheden zijn: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie. En dit is wellicht nog maar het begin, naast fosfaat en cellulose kan met grondstoffen uit afvalwater bijvoorbeeld ook bioplastic en alginaat geproduceerd worden.

Dagelijks Bestuurslid van Aa en Maas Peter van Dijk: ‘Met het aandeelhouderschap komt voor Aa en Maas een groot netwerk van marktpartijen ter beschikking. Dit ondersteunt ons niet alleen bij de afzet van de bestaande grondstoffen uit afvalwater, maar ook bij onderzoek naar nieuwe grondstoffen. Met deze beweging verwachten wij dat onze positie in de circulaire economie alsmaar waardevoller wordt.‘

AquaMinerals in Nieuwegein, shared service center zonder winstoogmerk, is geen nieuwe speler in de grondstoffenmarkt. Directeur Olaf van der Kolk: ‘Al meer dan twintig jaar zorgen wij voor de afzet van reststoffen namens de drinkwaterbedrijven. Calciet, ijzerslib en bijvoorbeeld filtergrind vinden nieuwe bestemmingen in onder andere de glas- en tapijtindustrie, land- en tuinbouw en de biogassector. Toetreding van een waterschap tot AquaMinerals is een logische vervolgstap. Schoon water is immers een gezamenlijke missie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven én de waterschappen. Bovendien leveren beide zuiveringsprocessen tonnen grondstoffen op.‘

 

Waterschap Aa en Maas wordt aandeelhouder AquaMinerals

Vanaf 1 januari 2018 treedt Aa en Maas als eerste waterschap toe tot AquaMinerals, het samenwerkingsverband van de drinkwatersector dat teruggewonnen grondstoffen een tweede leven geeft. Dit nieuwe partnerschap belooft het begin te zijn van een grotere beweging.

De waterschappen willen energie en grondstoffen uit afvalwater maximaal tot waarde brengen (www.winnenwatvanwaardeis.nl). In navolging daarvan is het vinden van duurzame en rendabele afzetketens van groot belang. Om dit voor de grondstoffen te organiseren heeft Aa en Maas samenwerking gezocht en gevonden met AquaMinerals. Vanaf volgend jaar vindt via één kanaal de verwaarding van een aantal grondstoffen plaats.

Aa en Maas heeft op dit moment zo’n 4500 ton aan grond- en reststoffen uit afvalwater die interessant zijn voor de markt. Het gaat onder andere om fosfaat, teruggewonnen op de zuivering in Cuijk (en in 2018 ook in ’s-Hertogenbosch) en cellulose teruggewonnen op de zuivering in Aarle-Rixtel. Enkele voorbeelden van toepassingsmogelijkheden zijn: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie. En dit is wellicht nog maar het begin, naast fosfaat en cellulose kan met grondstoffen uit afvalwater bijvoorbeeld ook bioplastic en alginaat geproduceerd worden.

Dagelijks Bestuurslid van Aa en Maas Peter van Dijk: ‘Met het aandeelhouderschap komt voor Aa en Maas een groot netwerk van marktpartijen ter beschikking. Dit ondersteunt ons niet alleen bij de afzet van de bestaande grondstoffen uit afvalwater, maar ook bij onderzoek naar nieuwe grondstoffen. Met deze beweging verwachten wij dat onze positie in de circulaire economie alsmaar waardevoller wordt.‘

AquaMinerals in Nieuwegein, shared service center zonder winstoogmerk, is geen nieuwe speler in de grondstoffenmarkt. Directeur Olaf van der Kolk: ‘Al meer dan twintig jaar zorgen wij voor de afzet van reststoffen namens de drinkwaterbedrijven. Calciet, ijzerslib en bijvoorbeeld filtergrind vinden nieuwe bestemmingen in onder andere de glas- en tapijtindustrie, land- en tuinbouw en de biogassector. Toetreding van een waterschap tot AquaMinerals is een logische vervolgstap. Schoon water is immers een gezamenlijke missie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven én de waterschappen. Bovendien leveren beide zuiveringsprocessen tonnen grondstoffen op.‘