Jaarbericht 2023: doorstroming

“Zonder stromend water valt alles stil
Lees hier ons jaarbericht 2023

Doorstroming
In de Lage Landen lopen we voorop als het gaat om zowel kwalitatief als kwantitatief waterbeheer. Dankzij een vooruitstrevende aanpak hebben we droge voeten, genieten we van uitstekende drinkwaterkwaliteit en zorgen we ervoor dat ons afvalwater grondig wordt gezuiverd voordat het in het oppervlaktewater terechtkomt. Toch moeten we waakzaam blijven en niet alles als vanzelfsprekend beschouwen.
We worden geconfronteerd met uitdagingen zoals de stijgende zeespiegel, extreme wisselingen tussen zeer natte en zeer droge periodes, en de verspreiding van schadelijke stoffen door het milieu en de waterketen.

Als AquaMinerals zijn we trots op onze bijdrage aan de overgang naar een circulaire waterketen. Hoewel de nadruk vaak ligt op nieuwe innovatieve ketens die soms nog in de onderzoeksfase zitten, wordt er al jaarlijks meer dan 300.000 ton materiaal van zuiveringsinstallaties naar diverse afnemers gedistribueerd. Dit vraagt dagelijks om de inzet van planners, chauffeurs, depothouders, auditors, inkopers, verkopers, administrateurs en anderen. De cijfers en teksten in dit Jaarbericht weerspiegelen niet alleen resultaten, maar ook de voortdurende inspanning en aandacht die hiervoor nodig zijn.

Om relevant te blijven, anticiperen we altijd drie stappen vooruit, waarbij we ons richten op levering over drie, vijf en tien jaar. AquaMinerals vervult een essentiële rol door efficiënt en duurzaam te opereren, voortbouwend op onze kernmissie om morgen beter te doen dan vandaag.

Toetreding Waterschap Brabantse Delta
In 2023 voegde Waterschap Brabantse Delta zich als negende waterschap bij het AquaMinerals collectief. Samen richten we ons op innovatieve projecten, zoals de productie van vivianiet (ferro-fosfaat) en het baanbrekende HerCauWer-project. HerCauWer combineert waterijzer van drinkwaterbedrijven met afvalzuren uit de chemische industrie om cruciale ijzerzouten te produceren, essentieel voor fosfaatverwijdering tijdens waterzuivering. Dit project won de Resource Recovery Award van de International Water Association in Shenzhen, China. AquaMinerals bedient nu een belangrijk aantal waterschappen, die samen bijna de helft van het communale afvalwater in Nederland zuiveren.

Nieuwe grondstof: vloeibare CO2
Vanaf juni 2023 brengt AquaMinerals vloeibare CO2 van Waterschap De Dommel naar de markt, afgevangen tijdens het vergisten van RWZI-slib waarbij biogas vrijkomt. Voorheen werd dit biogas ter plaatse verbrand voor elektriciteit en warmte, maar steeds vaker wordt methaan ingevoed in het aardgasnet. Het afgescheiden CO2 wordt nu gezuiverd en vloeibaar gemaakt voor hergebruik elders, in plaats van dat het direct in de atmosfeer terechtkomt. De vraag naar groene CO2 neemt toe, hierdoor AquaMinerals verwacht dat meer waterschappen hierdoor gestimuleerd worden  om voor CO2-vervloeiing kiezen.

De vloeibare CO2 komt van de Rioolwaterzuivering Tilburg, waar sinds juni 2023 CO2 wordt afgevangen tijdens de productie van groen gas uit biogas. Het vloeibare CO2 vervangt momenteel (fossiele) CO2 afkomstig van industriële- en afvalverbrandingsinstallaties, evenals CO2 uit stookinstallaties in de glastuinbouw. Ondanks dat het project nog in de beginfase zit met slechts één installatie, is de klimaatwinst al aanzienlijk. Dit benadrukt het grote potentieel van dit initiatief.

Circulair entmateriaal nog duurzamer
In 2023 verhuisde de productie van circulair entmateriaal van onze pilotfabriek The Calcite Factory in Amsterdam naar Van Zutven Feed Processing in Veghel. Het malen en drogen gebeurt daar met duurzame energie in een zeer efficiënt proces. De calcietkorrels, afkomstig van nabijgelegen drinkwaterproductielocaties, dienen als grondstof. Drinkwaterbedrijven die deze circulaire grondstof inkopen, profiteren nu ook van aanzienlijk verbeterde duurzaamheidsprestaties.

AquaMinerals breidt met Van Zutven actief het marktbereik uit door gemalen calciet te leveren aan diverse sectoren, zoals food, cosmetica, composietmaterialen en tapijttegels. Toekomstige plannen omvatten een bredere toepassing van gemalen calciet in duurzame technische toepassingen.
Van Zutven onderscheidt zich door een sterke focus op duurzaamheid, gereflecteerd in moderne, energie-efficiënte productiefaciliteiten en duurzaam transport.

Overige innovatieve toepassingen
Eén van de afnemers van AquaMinerals heeft een nieuwe toepassing voor calcietkorrels geïntroduceerd in paardenweides, ontworpen om de bodem pH te optimaliseren voor verbeterde grasgroei en om onkruid zoals mos, heermoes en zuring te voorkomen. Daarnaast worden onze calcietkorrels nu in de verfindustrie gebruikt als duurzame, biobased grondstof. Ze bieden gelijke of betere effectiviteit dan traditionele producten met aanzienlijk minder materiaalverbruik, wat hun superioriteit onderstreept en een belangrijke duurzame ontwikkeling binnen technische toepassingen vertegenwoordigt.