Kalkkorrels in pikstenen voor kippen en kuikens

Vanwege de stopzetting van de samenwerking tussen AquaMinerals en CA Minerals in 2021 is onderstaand nieuwsbericht niet meer accuraat.

AquaMinerals werkt samen met haar participanten al langere tijd aan het toepassen van reststromen in de feed sector (diervoeding). Zo ontwikkelden we onlangs met Ca Minerals B.V. een verrassende innovatie voor de pluimveehouderij: pikstenen als afleiding voor de kippen.

Door een wetswijziging om het dierenwelzijn te verbeteren, mogen vanaf aankomende september de snavels van leghennen niet meer geknipt of gekapt worden. Om te voorkomen dat de kippen elkaar verwonden, werd gezocht naar alternatieven. Het aanbieden van piksteen is een van de mogelijkheden. Samen met Ca Minerals ontwikkelden we deze steen van kalkkorrels en met gemalen korrels als vulmiddel. Er is gekozen voor korrels van diverse locaties, mede om een goede mineralenmix te krijgen. Zo heeft een hoog magnesiumgehalte een rustgevend effect op de kippen.

Ca Minerals levert de stenen in twee hardheden met kalkkorrels van verschillende drinkwaterbedrijven. De zachtere steen is bedoeld voor vleeskuikens en komt bovendien de botvorming ten goede. De volwassen leghennen krijgen de hardere steen, die tevens voor een goede schaalvorming van de eieren zorgt. Maar bovenal draagt deze innovatie bij aan meer rust en welzijn voor de dieren.

Certificering voor kwaliteit en veiligheid

Om de kwaliteit en veiligheid van diervoeder te garanderen, vereist deze sector van haar leveranciers een GMP+ certificering. GMP staat voor Good Manufacturing Practices, oftewel een goede manier van produceren. In deze norm is van A tot Z vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd; dit moet onder meer hygiënisch en traceerbaar zijn. De ‘plus’ in GMP+ staat voor de toegevoegde HACCP-norm: een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen en daarom een goede aanvulling op de GMP.

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft al diverse reststromen op deze wijze weten te certificeren. Het Limburgse drinkwaterbedrijf WML werkt aan GMP+ certificering van de kalkkorrels van productielocatie IJzeren Kuilen. En dat biedt volop mogelijkheden.