Meters maken in ambities Routekaart Drinkwaterreststoffen 2030

‘In 2030 worden alle reststoffen uit de drinkwaterproductie hoogwaardig gerecycled. De reststoffen hebben dezelfde waarde als de primaire grondstoffen die ze vervangen. Dankzij een efficiënte logistiek en hoge opbrengsten, kosten de reststoffen de drinkwaterbedrijven geen cent meer. AquaMinerals en haar participanten blijven vooroplopen in Europa op het gebied van valorisatie van reststoffen en vinden steeds nieuwe innovatieve toepassingen.’ 

Dit is de visie die AquaMinerals en de drinkwaterbedrijven hebben uitgewerkt in de Routekaart Drinkwaterreststoffen 2030. Om meters te maken richting dit toekomstbeeld hebben we gezamenlijk een zestal versnellingsprojecten geselecteerd die de hele keten beslaan, van zuiveringsproces tot aan de afnemer: (1) eigen stoffen hergebruiken, (2) drogestofgehalte van waterijzer structureel verhogen en on-site monitoren, (3) een kennisplatform reststoffen, (4) coagulant maken uit waterijzer, (5) terugwinnen van stoffen uit brijn, en (6) toepassingen en kwaliteitsverbetering aluminiumslib.

Na een enthousiaste startbijeenkomst gaan we aan de slag met de verdere uitwerking en uitvoering van deze projecten.

Meters maken in ambities Routekaart Drinkwaterreststoffen 2030

‘In 2030 worden alle reststoffen uit de drinkwaterproductie hoogwaardig gerecycled. De reststoffen hebben dezelfde waarde als de primaire grondstoffen die ze vervangen. Dankzij een efficiënte logistiek en hoge opbrengsten, kosten de reststoffen de drinkwaterbedrijven geen cent meer. AquaMinerals en haar participanten blijven vooroplopen in Europa op het gebied van valorisatie van reststoffen en vinden steeds nieuwe innovatieve toepassingen.’ 

Dit is de visie die AquaMinerals en de drinkwaterbedrijven hebben uitgewerkt in de Routekaart Drinkwaterreststoffen 2030. Om meters te maken richting dit toekomstbeeld hebben we gezamenlijk een zestal versnellingsprojecten geselecteerd die de hele keten beslaan, van zuiveringsproces tot aan de afnemer: (1) eigen stoffen hergebruiken, (2) drogestofgehalte van waterijzer structureel verhogen en on-site monitoren, (3) een kennisplatform reststoffen, (4) coagulant maken uit waterijzer, (5) terugwinnen van stoffen uit brijn, en (6) toepassingen en kwaliteitsverbetering aluminiumslib.

Na een enthousiaste startbijeenkomst gaan we aan de slag met de verdere uitwerking en uitvoering van deze projecten.