Nieuw ISO certificaat voor AquaMinerals

Begin april 2017 ontvangt AquaMinerals het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015, geldig voor de komende drie jaar.

Vanzelfsprekend is onze organisatie al jaren ISO 9001-gecertificeerd. Voorheen volgens de toen geldende norm ISO 9001:2008. Een systeem dat vooral voorschrijvend was, met de nadruk op procedures en een verplicht kwaliteitshandboek.

De nieuwe ISO 9001, versie 2015, kijkt meer naar de organisatie en de omgeving waarbinnen zij opereert. Welke toegevoegde waarde levert het bedrijf, wie zijn de stakeholders en waar liggen de specifieke risico’s? Daarnaast vraagt de nieuwe ISO 9001 norm om meer betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat maakt deze nieuwe versie tot een integraal onderdeel van het streven naar duurzaamheid en verbetering van de prestaties in de volle breedte.

Nieuw ISO certificaat voor AquaMinerals

Begin april 2017 ontvangt AquaMinerals het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015, geldig voor de komende drie jaar.

Vanzelfsprekend is onze organisatie al jaren ISO 9001-gecertificeerd. Voorheen volgens de toen geldende norm ISO 9001:2008. Een systeem dat vooral voorschrijvend was, met de nadruk op procedures en een verplicht kwaliteitshandboek.

De nieuwe ISO 9001, versie 2015, kijkt meer naar de organisatie en de omgeving waarbinnen zij opereert. Welke toegevoegde waarde levert het bedrijf, wie zijn de stakeholders en waar liggen de specifieke risico’s? Daarnaast vraagt de nieuwe ISO 9001 norm om meer betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat maakt deze nieuwe versie tot een integraal onderdeel van het streven naar duurzaamheid en verbetering van de prestaties in de volle breedte.