Relatiedag AquaMinerals: Met verbinding bouwen naar een nieuwe circulaire toekomst

Het thema ‘Verbinden’ heeft tijdens de AquaMinerals Relatiedag 2018 op donderdag 7 juni een geslaagde invulling gekregen. Door de dag te beginnen met bezoeken bij de RWZI van Aa en Maas, de glasfabriek van Ardagh en de tapijttegelfabriek Tarkett (voorheen Desso) konden de aanwezigen met eigen ogen zien waar de producten vandaan komen (RWZI Aa en Maas) en waar de producten hun nieuwe bestemming krijgen (Ardagh en Tarkett). Aan de hand van een rondleiding en uitleg van de locatiemedewerkers maakten de aanwezigen kennis met de ketenpartijen die betrokken zijn bij de verwerking van de restproducten.

Rond het middaguur kwamen alle genodigden samen op Kasteel Maurick in Vught. Na de lunch gaf Olaf van der Kolk een introductie waarin hij iedereen verwelkomde op deze warme dag. Hij sloot af met de woorden: ‘Een essentieel onderdeel van het succesvol inrichten van circulaire ketens is elkaar ontmoeten en te spreken.’ Verbinding is nodig om tot dit gezamenlijke doel te komen. Waar de moderne communicatie zeker bijdraagt aan meer en snellere verbinding over de hele wereld, bestaat ook het risico op miscommunicatie omdat we elkaar niet meer zien en ons baseren op rapporten en spreadsheets. Met een gelegenheid als Relatiedag AquaMinerals krijgen alle partijen uit de grondstofketen(s)de kans elkaar te ontmoeten en te spreken en zo op een andere manier verbinding tot stand te brengen.

De toespraken van de uitgenodigde sprekers sloten perfect aan op het thema van deze relatiedag. Pablo van de Bosch van Madaster Foundation benoemde treffend dat de locatie ook als trouwlocatie werd gebruikt, een betere symbolische locatie had AquaMinerals niet kunnen uitkiezen. Vervolgens vertelde hij hoe de Madaster Foundation bijdraagt aan het identificeren van materiaal. De Madaster Foundation creëert een register, ofwel kadaster voor materialen, waarin onafhankelijke, feitelijk correcte en tijdige informatie beschikbaar is over materialen. Waar materiaal voor de één ‘waardeloos’ is geworden, kan dit voor de ander als ‘waardevol’ materiaal dienen. Het doel van de Madaster Foundation is met dit kadaster vraag en aanbod voor deze materialen meerdere sectoren met elkaar verbinden en samenbrengen en zo het bestaan van afval elimineren.

De woorden van Marjolein Demmers waren een mooi vervolg. Als directeur van Natuur & Milieu benadrukte zij het belang van deze relatiedag. Namelijk het verbinden van meerdere partijen die samen oplossingen  zoeken om materialen te benutten. Zij benadrukte nog meer het belang van onze aarde, onze Spaceship Earth, en de verantwoordelijkheid die wij voor deze plek moeten nemen. Verbinding met elkaar is essentieel voor het tot stand brengen van een duurzame omgeving. Zij stond stil bij de Sustainable Development Goals, de millennium goals, die meer balans moeten brengen voor het opleveren van een duurzame toekomst. Daarnaast beschreef ze de actuele zoektocht naar megatonnen CO2, bedoeld om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Hoewel de weg naar deze doelen toch ook getekend wordt door verzet vanuit de oude economie, is deze weg voor de jongere generatie geen discussie meer.  In het bereiken van doelen en de verandering van een lineaire economie naar een circulaire economie liggen de oplossingen klaar.  Het vereist alleen een andere manier van werken. “Nederland neemt hierin het voortouw en is een voorbeeld voor andere landen. In deze weg zullen hoofd en hart een belangrijke richting moeten geven.”

Na deze toespraken kregen de aanwezigen zelf de kans om met verbinding aan de slag te gaan. Dit allemaal tijdens het intermezzo van de goochelaars Henk Arnoldus en Erik Borgman.

Remco Ploeg, Senior Solution Architect bij Winvision, belichtte als laatste spreker de verwerking van Big Data en het toepassen van Kunstmatige Intelligentie bij het voorspellen van de vervanging van waterleidingen. Wat voorheen op basis van gevoel en ervaring aangepakt werd, kan nu voorspeld worden door middel van een database waarin gegevens  van voorafgaande jaren zijn verwerkt. Door de data vanuit het verleden en meerdere bronnen te integreren in een systeem, kan overzichtelijk gemaakt worden waar onderhoud nodig is en waar en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Verbinding vindt zo plaats met behulp van cijfers en informatie in een systeem.

Na de laatste presentatie werden de aanwezigen verdeeld in twee groepen. Met een van de goochelaars Henk Arnoldus of Erik Borgman kon iedereen zelf aan de slag met verbinding.

Dankzij de tips van de goochelaars, de presentaties van de sprekers en onderlinge gesprekken heeft deze relatiedag iedereen, ondanks de warmte, een reden gegeven om te streven naar een nieuwe toekomst waarbij een verbonden samenwerking de begrippen duurzaamheid en circulariteit steeds vanzelfsprekender gaat maken.

 

Relatiedag AquaMinerals: Met verbinding bouwen naar een nieuwe circulaire toekomst

Het thema ‘Verbinden’ heeft tijdens de AquaMinerals Relatiedag 2018 op donderdag 7 juni een geslaagde invulling gekregen. Door de dag te beginnen met bezoeken bij de RWZI van Aa en Maas, de glasfabriek van Ardagh en de tapijttegelfabriek Tarkett (voorheen Desso) konden de aanwezigen met eigen ogen zien waar de producten vandaan komen (RWZI Aa en Maas) en waar de producten hun nieuwe bestemming krijgen (Ardagh en Tarkett). Aan de hand van een rondleiding en uitleg van de locatiemedewerkers maakten de aanwezigen kennis met de ketenpartijen die betrokken zijn bij de verwerking van de restproducten.

Rond het middaguur kwamen alle genodigden samen op Kasteel Maurick in Vught. Na de lunch gaf Olaf van der Kolk een introductie waarin hij iedereen verwelkomde op deze warme dag. Hij sloot af met de woorden: ‘Een essentieel onderdeel van het succesvol inrichten van circulaire ketens is elkaar ontmoeten en te spreken.’ Verbinding is nodig om tot dit gezamenlijke doel te komen. Waar de moderne communicatie zeker bijdraagt aan meer en snellere verbinding over de hele wereld, bestaat ook het risico op miscommunicatie omdat we elkaar niet meer zien en ons baseren op rapporten en spreadsheets. Met een gelegenheid als Relatiedag AquaMinerals krijgen alle partijen uit de grondstofketen(s)de kans elkaar te ontmoeten en te spreken en zo op een andere manier verbinding tot stand te brengen.

De toespraken van de uitgenodigde sprekers sloten perfect aan op het thema van deze relatiedag. Pablo van de Bosch van Madaster Foundation benoemde treffend dat de locatie ook als trouwlocatie werd gebruikt, een betere symbolische locatie had AquaMinerals niet kunnen uitkiezen. Vervolgens vertelde hij hoe de Madaster Foundation bijdraagt aan het identificeren van materiaal. De Madaster Foundation creëert een register, ofwel kadaster voor materialen, waarin onafhankelijke, feitelijk correcte en tijdige informatie beschikbaar is over materialen. Waar materiaal voor de één ‘waardeloos’ is geworden, kan dit voor de ander als ‘waardevol’ materiaal dienen. Het doel van de Madaster Foundation is met dit kadaster vraag en aanbod voor deze materialen meerdere sectoren met elkaar verbinden en samenbrengen en zo het bestaan van afval elimineren.

De woorden van Marjolein Demmers waren een mooi vervolg. Als directeur van Natuur & Milieu benadrukte zij het belang van deze relatiedag. Namelijk het verbinden van meerdere partijen die samen oplossingen  zoeken om materialen te benutten. Zij benadrukte nog meer het belang van onze aarde, onze Spaceship Earth, en de verantwoordelijkheid die wij voor deze plek moeten nemen. Verbinding met elkaar is essentieel voor het tot stand brengen van een duurzame omgeving. Zij stond stil bij de Sustainable Development Goals, de millennium goals, die meer balans moeten brengen voor het opleveren van een duurzame toekomst. Daarnaast beschreef ze de actuele zoektocht naar megatonnen CO2, bedoeld om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Hoewel de weg naar deze doelen toch ook getekend wordt door verzet vanuit de oude economie, is deze weg voor de jongere generatie geen discussie meer.  In het bereiken van doelen en de verandering van een lineaire economie naar een circulaire economie liggen de oplossingen klaar.  Het vereist alleen een andere manier van werken. “Nederland neemt hierin het voortouw en is een voorbeeld voor andere landen. In deze weg zullen hoofd en hart een belangrijke richting moeten geven.”

Na deze toespraken kregen de aanwezigen zelf de kans om met verbinding aan de slag te gaan. Dit allemaal tijdens het intermezzo van de goochelaars Henk Arnoldus en Erik Borgman.

Remco Ploeg, Senior Solution Architect bij Winvision, belichtte als laatste spreker de verwerking van Big Data en het toepassen van Kunstmatige Intelligentie bij het voorspellen van de vervanging van waterleidingen. Wat voorheen op basis van gevoel en ervaring aangepakt werd, kan nu voorspeld worden door middel van een database waarin gegevens  van voorafgaande jaren zijn verwerkt. Door de data vanuit het verleden en meerdere bronnen te integreren in een systeem, kan overzichtelijk gemaakt worden waar onderhoud nodig is en waar en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Verbinding vindt zo plaats met behulp van cijfers en informatie in een systeem.

Na de laatste presentatie werden de aanwezigen verdeeld in twee groepen. Met een van de goochelaars Henk Arnoldus of Erik Borgman kon iedereen zelf aan de slag met verbinding.

Dankzij de tips van de goochelaars, de presentaties van de sprekers en onderlinge gesprekken heeft deze relatiedag iedereen, ondanks de warmte, een reden gegeven om te streven naar een nieuwe toekomst waarbij een verbonden samenwerking de begrippen duurzaamheid en circulariteit steeds vanzelfsprekender gaat maken.