Twee waterschappen per 1/1/’23 toegetreden tot AquaMinerals

Per 1 januari 2023 zijn twee nieuwe aandeelhouders toegetreden tot het AquaMinerals-collectief: Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap De Dommel.

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is een gemeenschappelijke regeling en voert de zuiveringstaken uit voor Waterschap Limburg. WBL streeft naar een circulaire bedrijfsvoering en zet hiermee de basis door waardevolle grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater en deze een nieuwe bestemming te geven.

WBL en AquaMinerals kennen elkaar al uit verschillende projecten, waaronder de innovatieprojecten vivianiet en kaumera. Daarnaast werken partijen al samen op het bestemmen van zand en het zoeken naar toepassingen voor gedroogd en ontwaterd slib en mogelijk ook in de toekomst cellulose. De ambitieuze en proactieve instelling van WBL, samen met het (potentieel) aanzienlijke volume aan (teruggewonnen) grondstoffen maakt WBL een relevante speler binnen de waterschap wereld en daarmee een waardevolle participant voor het AqM-collectief.

WBL ziet voor AqM een rol weggelegd in het maken van de verbinding tussen de WBL als producent van reststoffen en de markt als het gaat om het hoogwaardig(er) inzetten van deze stoffen die vrijkomen bij het zuiveren van communaal afvalwater. Daarnaast ziet ze de toegevoegde waarde in de diensten van AqM bij het bestemmen van al bestaande stofstromen en (verwerkings-)ketens, zoals hun slib dat vanaf 1/1/’23 in een andere samenstelling vrijkomt als gevolg van de ‘gascrisis’.

Waterschap De Dommel is al jarenlang toonaangevend in landelijke initiatieven en overlegorganen op het gebied van het terugwinnen van grondstoffen uit de waterketen. Daarnaast heeft De Dommel zelf diverse stappen gezet om (meer) stoffen terug te winnen op hun zuiveringen, zoals de bouw van een energie- en grondstoffenfabriek in Tilburg, hun participatie in het Phario-project (afbreekbaar bioplastic) en het voeden in het net van opgewerkt biogas en terugwinnen van CO2. Hun actieve rol op nationaal niveau, alsook hun concrete stappen in het terugwinnen van grondstoffen, maakt Waterschap De Dommel een waardevolle participant binnen het AqM-collectief.

Waterschap De Dommel heeft in haar streven naar een toekomstbestendige leefomgeving een belangrijke plaats ingericht voor een transitie op het gebied van energie en circulariteit. Voor wat betreft de energietransitie wil ze in 2025 energieneutraal opereren en in datzelfde jaar haar CO2-voetafdruk halveren. Verder wil ze in 2030 de helft minder primaire grondstoffen gebruiken, effluent hergebruiken en op grotere schaal (grondstof-)ketens sluiten. 

Verheugd

AquaMinerals is uiteraard verheugd met de toetreding van deze twee ambitieuze waterschappen. Ze brengen niet alleen ambitie mee, maar beschikken nu al over stofstromen waar AquaMinerals concreet mee aan de slag kan.

Er zijn inmiddels 8 waterschappen toegetreden tot AquaMinerals, deze schaal brengt voordelen met zich mee met op het gebied van o.a. innovatie, logistiek, standaardisatie en inkoop. En dat draagt allemaal bij aan het hoogwaardig(er) inzetten van de stoffen die vrijkomen / worden teruggewonnen bij het zuiveren van afvalwater en uiteindelijk aan een duurzamere samenleving.