Waterschap AGV/Waternet treedt toe tot AquaMinerals-collectief

We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) – via haar organisatie Waternet – is toegetreden tot AquaMinerals. We kennen AGV/Waternet als een buitengewoon ambitieuze en initiatiefrijke organisatie die de kracht van het collectief omarmt. Zo’n organisatie verwelkomen we uiteraard graag in ons midden!

Waternet kennen we al jaren als participant in AquaMinerals, maar dan voor de reststromen uit de drinkwateractiviteiten van de gemeente Amsterdam. Tegelijkertijd is dit watercyclusbedrijf verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In de afgelopen jaren hebben we met deze ‘waterschapstak’ van Waternet al projectmatig mogen samenwerken. Vooral rondom het bestemmen van struviet hebben we elkaar goed leren kennen. Daarbij ging het niet alleen om de verkoop van het struviet, maar ook – misschien wel vooral – om het beslechten van juridische belemmeringen. We gaan nu samen (verder) aan de slag met fijnzeefgoed/cellulose, struviet, roostergoed, vet, RWZI-zand en gedroogd slib. Genoeg uitdagingen dus, we hebben er zin in!

Met het toetreden van AGV/Waternet zien we de collectieve positie van de watersector verder versterken. Dit geldt voor de inkoop van (transport)diensten en de verkoop van de stoffen, maar belangrijker nog is dat we als groeiend collectief (1) beter kunnen innoveren door onderzoek, (2) uniforme kwaliteitscriteria kunnen opstellen, (3) meer leverzekerheid kunnen bieden en (4) door kennis te delen samen elke dag kunnen verbeteren.

AGV/Waternet: welkom!

Waterschap AGV/Waternet treedt toe tot AquaMinerals-collectief

We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) – via haar organisatie Waternet – is toegetreden tot AquaMinerals. We kennen AGV/Waternet als een buitengewoon ambitieuze en initiatiefrijke organisatie die de kracht van het collectief omarmt. Zo’n organisatie verwelkomen we uiteraard graag in ons midden!

Waternet kennen we al jaren als participant in AquaMinerals, maar dan voor de reststromen uit de drinkwateractiviteiten van de gemeente Amsterdam. Tegelijkertijd is dit watercyclusbedrijf verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In de afgelopen jaren hebben we met deze ‘waterschapstak’ van Waternet al projectmatig mogen samenwerken. Vooral rondom het bestemmen van struviet hebben we elkaar goed leren kennen. Daarbij ging het niet alleen om de verkoop van het struviet, maar ook – misschien wel vooral – om het beslechten van juridische belemmeringen. We gaan nu samen (verder) aan de slag met fijnzeefgoed/cellulose, struviet, roostergoed, vet, RWZI-zand en gedroogd slib. Genoeg uitdagingen dus, we hebben er zin in!

Met het toetreden van AGV/Waternet zien we de collectieve positie van de watersector verder versterken. Dit geldt voor de inkoop van (transport)diensten en de verkoop van de stoffen, maar belangrijker nog is dat we als groeiend collectief (1) beter kunnen innoveren door onderzoek, (2) uniforme kwaliteitscriteria kunnen opstellen, (3) meer leverzekerheid kunnen bieden en (4) door kennis te delen samen elke dag kunnen verbeteren.

AGV/Waternet: welkom!