Nieuwe toepassing struviet om industriële zuiveringen beter te laten functioneren

Opure en AquaMinerals hebben op 16 september jl. de eerste levering struviet van rioolwaterzuiveringsinstallaties tot stand gebracht. Het struviet dient als grondstof voor macronutriënten in industriële afvalwaterzuiveringen. Het is de eerste stap in een meerjarige samenwerking.

Bij hoogbelast industrieel afvalwater kan een tekort optreden aan nutriënten en/of sporenelementen omdat daar vaak relatief veel koolstof in zit en relatief weinig nutriënten. Als deze stoffen niet worden toegevoegd, zal het rendement van deze zuiveringen niet optimaal zijn en dus het water onvoldoende worden gezuiverd. Opure ontwikkelt en levert mengsels van nutriënten en sporenelementen op maat voor de industrie en industriële waterzuiveringen in het bijzonder. Ze focust daarbij op teruggewonnen grondstoffen in haar producten.

AquaMinerals verzorgt de afzet van struviet van waterschappen en doet dit mede ook voor de Energie- en Grondstoffenfabriek, een samenwerkingsverband van alle waterschappen dat gericht is op energie- en grondstoffenterugwinning. Struviet is het mineraal magnesiumammoniumfosfaat. Het struviet is door het hoge gehalte aan magnesium en vooral fosfaat geschikt als nutriënt voor de landbouw en wordt daar ook toegepast. Naast landbouw is er ook in andere markten behoefte aan deze nutriënten.

Door struviet – herwonnen fosfaat en magnesium- in te zetten zijn minder primaire grondstoffen nodig als macronutriënt in industriële waterzuiveringen. Arnaud Duine, directeur van Opure, is blij met de samenwerking: “Wij zijn recent gestart op een nieuwe locatie. Het is belangrijk dat we herwonnen nutriënten zoals fosfaat en magnesium in ons product gebruiken”. Olaf van der Kolk, directeur van AquaMinerals, beaamt dit en vult aan: “Voor de waterschappen is het belangrijk dat er voor struviet een portfolio ontstaat van meerdere toepassingen in meerdere markten. De samenwerking met Opure is onderdeel van deze strategie”. Waterschap Vallei en Veluwe stelt het struviet ter beschikking, dat gemaakt wordt uit het rioolwater op de zuivering in Apeldoorn. Het waterschap heeft een belangrijke rol gespeeld in het initiëren van de samenwerking met Opure. Frank Peters, accountmanager van Waterschap Vallei en Veluwe ziet de samenwerking met AquaMinerals als complementair “We worden ontzorgd door een specialist en kunnen zo in meerdere markten het struviet nuttig toepassen.”

Foto: struviet

Voor meer informatie:

Ronny Theune: theune@aquaminerals.com

Arnaud Duine: info@opure.nl