AquaMinerals start met schoner transport

AquaMinerals heeft samen met  haar aandeelhouders de ambitie om de impact op het milieu te verlagen. Eén van de doelstellingen hierbij  is om de klimaatimpact te verminderen door schoner transport. Met per jaar ruim 10.000 ritten per vrachtwagen en per schip leggen we een aanzienlijke belasting op het milieu.

In het tweede kwartaal van 2021 heeft AquaMinerals een contract getekend met transportbedrijf G. de Bruyn voor het transport van steekvast waterijzer, waarbij de transporteur 100% op Renewable Diesel gaat rijden. Dit is een zuivere, duurzame brandstof die een vergelijkbare chemische samenstelling en net zulke hoge prestaties heeft als gewone diesel, maar is fossielvrij. Hierdoor wordt de ‘fossiele’ CO2-uitstoot op dit transport van AquaMinerals fors verlaagd. Dit komt neer op ruim 600.000 kg uitgespaard CO2-eq per jaar en een reductie van 19% op het totale transport. Dat beide bedrijven hoog inzetten op duurzaamheid en gezondheid is een belangrijke reden voor de samenwerking.

Door het rijden op 100%Renewable Diesel draagt AquaMinerals een klein steentje bij aan de klimaatimpact.