Aandeelhouders van AquaMinerals benoemen 2 nieuwe commissarissen

In haar vergadering van 16 juni jl. heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders twee nieuwe commissarissen benoemd. De heer C.A.M. (Cees) Collart is per 1 juli begonnen en mevrouw W. (Wendy) de Wild zal op 1 januari 2024 starten.

De heer Cees Collart (59) brengt expertise in op juridische aspecten alsmede op bedrijfsmatige innovatie in relatie tot duurzaamheid en circulariteit. De heer Collart heeft een achtergrond in Dutch and International Corporate Law (Rotterdam, Maastricht, Trento) en heeft daarnaast ervaring met vraagstukken op het gebied van intellectueel eigendom, aanbesteding en mededinging. Momenteel is hij Directeur van Pallieter Reneff, een investeringsvehikel van de familie van Doorne, dat zich voornamelijk richt op bedrijfsmatige innovatie in duurzaamheid. Daarnaast heeft hij bijna dertien jaar gewerkt bij Sibelco Europe Minerals, een bedrijf gespecialiseerd in het delven, processen en recyclen van industriële mineralen. De heer Collart brengt tevens ruime ervaring als commissaris met zich mee.

Mevrouw Wendy de Wild (48) brengt onder andere expertise in op bestuurlijke- en beleidsmatige aspecten in relatie tot duurzaamheid, public affairs en stakeholdermanagement. Mevrouw De Wild heeft een achtergrond in Politicologie (Leiden), Business Administration (Maastricht) en volgde een Master in Public Affairs (Florida). Momenteel is zij algemeen directeur van de Nederlandse Vereniging van Afval- en Reinigingsdiensten, een koepelorganisatie van 232 gemeenten en 400 uitvoeringsorganisaties. Eerder bekleedde zij de positie van Directeur bij ProRail regio Zuid.

Met de benoeming van deze nieuwe commissarissen versterkt AquaMinerals haar expertise binnen de Raad op het gebied van duurzaamheid, juridische vraagstukken en bedrijfsmatige innovatie. De Raad van Commissarissen kijkt ernaar uit om samen met de nieuwe leden verder te bouwen aan de toekomst van AquaMinerals en haar positie als belangrijke speler in de markt te versterken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Olaf van der Kolk, 030-6069727